Wyświetlanie konspektów, podsumowań, linijek i znaków niedrukowalnych

Strukturę dokumentu Google można zmieniać za pomocą funkcji konspektu dokumentu. Konspekt wykrywa i wyświetla nagłówki w tekście, ułatwiając porządkowanie dokumentu. W konspekcie możesz też dodać podsumowanie dokumentu. Możesz także pokazać lub ukryć linijki i znaki niedrukowalne, aby ułatwić formatowanie dokumentu.

Praca z konspektem dokumentu

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Aby otworzyć konspekt, kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
Zamykanie konspektu dokumentu
 1. Aby tymczasowo zamknąć konspekt dokumentu: po lewej stronie obok opcji „Konspekt” kliknij Zamknij konspekt dokumentu Wstecz.
 2. Aby całkowicie ukryć konspekt dokumentu: kliknij u góry Widok A potem Pokaż konspekt dokumentu.

Wskazówka: jeśli obok opcji „Pokaż konspekt dokumentu” jest znacznik wyboru, ikona konspektu dokumentu Docs outline icon będzie nadal widoczna w lewym górnym rogu dokumentu.

Dodawanie nagłówków do konspektu

Dokumenty Google automatycznie dodają nagłówki do konspektu, ale możesz też dodać je ręcznie.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który ma być nagłówkiem konspektu.
 3. U góry kliknij Zwykły tekst.
 4. Kliknij styl nagłówka. Nagłówek zostanie dodany do konspektu.

Uwaga: napisy nie są wyświetlane w konspekcie.

Dowiedz się, jak ponownie dodać usunięty nagłówek do konspektu dokumentu

Usuwanie nagłówków z konspektu
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W konspekcie dokumentu wskaż nagłówek, który chcesz usunąć.
 3. Po prawej stronie nagłówka kliknij Usuń z konspektu Usuń z konspektu.

Ponowne dodawanie nagłówka do konspektu

 1. Zaznacz tekst usuniętego nagłówka.
 2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Dodaj do konspektu dokumentu.
Korzystanie z konspektu do poruszania się po dokumencie
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
 3. Kliknij nagłówek, do którego chcesz przejść. Widok zostanie przeniesiony do tego miejsca w dokumencie.
Dodawanie i wyświetlanie podsumowań dokumentów
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
 3. U góry obok opcji Podsumowanie kliknij Dodaj podsumowanie Plus.
 4. Wpisz podsumowanie i naciśnij Enter, aby je zapisać.

Wyświetlanie i ukrywanie linijek

Za pomocą linijek poziomych i pionowych możesz wyrównywać tekst, grafikę i tabele w dokumencie.  Linijki wyświetlają się automatycznie po otwarciu dokumentu. Aby je ukryć:

 1. U góry dokumentu kliknij Widok.
 2. Kliknij Pokaż linijkę.

Wskazówka: aby ponownie wyświetlić linijkę, kliknij Pokaż linijkę.

Wyświetlanie i ukrywanie znaków niedrukowalnych

Aby sprawdzić formatowanie dokumentu, możesz użyć znaków niedrukowalnych. Znaki niedrukowalne mają kolor niebieski i wskazują, gdzie w dokumencie występują:

 • podziały akapitów,
 • podziały wiersza,
 • podziały sekcji,
 • podziały stron,
 • podziały kolumn,
 • tabulatory,
 • spacje.

Aby wyświetlić znaki niedrukowalne:

 1. U góry dokumentu kliknij Widok.
 2. Kliknij Pokaż znaki niedrukowalne.

Wskazówka: aby ukryć znaki, ponownie kliknij Pokaż znaki niedrukowalne.

Powiązane artykuły

Dodawanie tytułu, nagłówka lub spisu treści do dokumentu

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
17374877871177724031
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
35