Używanie konspektów, marginesów i linijek dokumentu

Wyświetlanie i edytowanie konspektu

Strukturę dokumentu Google można zmieniać za pomocą funkcji konspektu dokumentu. Konspekt wykrywa i wyświetla nagłówki w tekście, ułatwiając porządkowanie dokumentu.

Otwieranie konspektu dokumentu

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Aby otworzyć konspekt, kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
Dodawanie nagłówków do konspektu

Dokumenty Google automatycznie dodają nagłówki do konspektu, ale możesz też dodać je ręcznie.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który ma być nagłówkiem konspektu.
 3. U góry kliknij Zwykły tekst.
 4. Kliknij styl nagłówka. Nagłówek zostanie dodany do konspektu.

Uwaga: napisy nie są wyświetlane w konspekcie.

Dowiedz się, jak ponownie dodać usunięty nagłówek do konspektu dokumentu

Usuwanie nagłówków z konspektu
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W konspekcie dokumentu wskaż nagłówek, który chcesz usunąć.
 3. Po prawej stronie nagłówka kliknij Usuń z konspektu Usuń z konspektu.

Ponowne dodawanie nagłówka do konspektu

 1. Zaznacz tekst usuniętego nagłówka.
 2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Dodaj do konspektu dokumentu.
Korzystanie z konspektu do poruszania się po dokumencie
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
 3. Kliknij nagłówek, do którego chcesz przejść. Widok zostanie przeniesiony do tego miejsca w dokumencie.

Dodawanie podziałów sekcji i przenoszenie marginesów

Zawartość można porządkować, dodając podziały między sekcjami i dostosowując marginesy dokumentu.

Dodawanie podziałów sekcji i stron

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz sekcję treści.
 3. U góry kliknij Wstaw a potem Podział.
 4. Wybierz typ podziału.
  • ​Aby rozpocząć na nowej stronie, kliknij Podział strony.
  • Aby rozpocząć nową sekcję na tej samej stronie, kliknij Podział sekcji (ciągły).
  • Aby rozpocząć nową sekcję na następnej stronie, kliknij Podział sekcji (następna strona).

Wyświetlanie i ukrywanie podziałów sekcji

Podziały sekcji są automatycznie ukrywane po otwarciu dokumentu. Aby wyświetlić wiersze, w których wstawiono podziały sekcji:

 1. U góry kliknij Widok.
 2. Kliknij Pokaż podziały sekcji.

Uwagi:

 • Aby ponownie ukryć podział sekcji, kliknij Pokaż podziały sekcji.
 • Po skonfigurowaniu wyświetlania lub ukrywania linii podziału sekcji to ustawienie będzie takie samo dla wszystkich otwieranych dokumentów, dopóki go nie zmienisz.

Przenoszenie marginesów sekcji

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz sekcję tekstu, grafiki lub obrazów.
 3. U góry przeciągnij trójkąt w miejsce, w którym chcesz umieścić margines.

Wskazówka: jeśli masz wiele sekcji, kliknij Plik a potem Ustawienia strony. U góry wybierz sekcje, które chcesz zmienić. Ustaw marginesy i kliknij OK.

Dowiedz się, jak przenosić marginesy nagłówka i stopki

Wyświetlanie i ukrywanie linijek

Za pomocą linijek poziomych i pionowych możesz wyrównywać tekst, grafikę i tabele w dokumencie.  Linijki wyświetlają się automatycznie po otwarciu dokumentu. Aby je ukryć:

 • U góry dokumentu kliknij Widok.
 • Kliknij Pokaż linijkę.

Uwaga: aby ponownie wyświetlić linijkę, kliknij Pokaż linijkę.

Powiązane artykuły

Dodawanie tytułu, nagłówka lub spisu treści do dokumentu

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?