Używanie konspektów, marginesów i linijek dokumentu

Wyświetlanie i edytowanie konspektu

Strukturę dokumentu Google można zmieniać za pomocą funkcji konspektu dokumentu. Konspekt wykrywa i wyświetla nagłówki w tekście, ułatwiając porządkowanie dokumentu.

Otwieranie konspektu dokumentu

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Aby otworzyć konspekt, kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
Zamykanie konspektu dokumentu
 1. Aby tymczasowo zamknąć konspekt dokumentu: po lewej stronie obok opcji „Konspekt” kliknij Zamknij konspekt dokumentu Wstecz.
 2. Aby całkowicie ukryć konspekt dokumentu: kliknij u góry Widok A potem Pokaż konspekt dokumentu. 

Uwaga: jeśli zaznaczysz opcję „Pokaż konspekt dokumentu”, w lewym górnym rogu dokumentu będzie nadal widoczna ikona konspektu dokumentu Docs outline icon

Dodawanie nagłówków do konspektu

Dokumenty Google automatycznie dodają nagłówki do konspektu, ale możesz też dodać je ręcznie.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który ma być nagłówkiem konspektu.
 3. U góry kliknij Zwykły tekst.
 4. Kliknij styl nagłówka. Nagłówek zostanie dodany do konspektu.

Uwaga: napisy nie są wyświetlane w konspekcie.

Dowiedz się, jak ponownie dodać usunięty nagłówek do konspektu dokumentu

Usuwanie nagłówków z konspektu
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W konspekcie dokumentu wskaż nagłówek, który chcesz usunąć.
 3. Po prawej stronie nagłówka kliknij Usuń z konspektu Usuń z konspektu.

Ponowne dodawanie nagłówka do konspektu

 1. Zaznacz tekst usuniętego nagłówka.
 2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Dodaj do konspektu dokumentu.
Korzystanie z konspektu do poruszania się po dokumencie
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Widok a potem Pokaż konspekt dokumentu. Konspekt zostanie otwarty po lewej stronie.
 3. Kliknij nagłówek, do którego chcesz przejść. Widok zostanie przeniesiony do tego miejsca w dokumencie.

Dodawanie podziałów sekcji i przenoszenie marginesów

Zawartość można porządkować, dodając podziały między sekcjami i dostosowując marginesy dokumentu.

Dodawanie podziałów sekcji i stron

 1. Otwórz dokument Google.
 2. Zaznacz sekcję treści.
 3. U góry kliknij Wstaw a potem Podział.
 4. Wybierz typ podziału.
  • ​Aby rozpocząć na nowej stronie, kliknij Podział strony.
  • Aby rozpocząć nową sekcję na tej samej stronie, kliknij Podział sekcji (ciągły).

Wyświetlanie i ukrywanie podziałów sekcji

Podziały sekcji są automatycznie ukrywane po otwarciu dokumentu. Aby wyświetlić wiersze, w których wstawiono podziały sekcji:

 1. U góry kliknij Widok.
 2. Kliknij Pokaż podziały sekcji.

Uwagi:

 • Aby ponownie ukryć podział sekcji, kliknij Pokaż podziały sekcji.
 • Po skonfigurowaniu wyświetlania lub ukrywania linii podziału sekcji to ustawienie będzie takie samo dla wszystkich otwieranych dokumentów, dopóki go nie zmienisz.

Wskazówka: możesz zmieniać marginesy poszczególnych podziałów sekcji. Dowiedz się, jak modyfikować marginesy 

Przenoszenie marginesów sekcji

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz sekcję tekstu, grafiki lub obrazów.
 3. U góry przeciągnij trójkąt w miejsce, w którym chcesz umieścić margines.

Wskazówka: jeśli masz wiele sekcji, kliknij Plik a potem Ustawienia strony. U góry wybierz sekcje, które chcesz zmienić. Ustaw marginesy i kliknij OK.

Dowiedz się, jak przenosić marginesy nagłówka i stopki

Wyświetlanie i ukrywanie linijek

Za pomocą linijek poziomych i pionowych możesz wyrównywać tekst, grafikę i tabele w dokumencie.  Linijki wyświetlają się automatycznie po otwarciu dokumentu. Aby je ukryć:

 • U góry dokumentu kliknij Widok.
 • Kliknij Pokaż linijkę.

Uwaga: aby ponownie wyświetlić linijkę, kliknij Pokaż linijkę.

Powiązane artykuły

Dodawanie tytułu, nagłówka lub spisu treści do dokumentu

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false