Se dokumentoversikter, sammendrag, linjalstreker og formateringstegn

Du kan strukturere Google-dokumenter ved hjelp av dokumentoversikten. Oversikten registrerer overskrifter fra teksten din og lager en liste over dem, slik at det blir enklere for deg å organisere dokumentet. I oversikten kan du også legge til et sammendrag av dokumentet. Du kan også vise eller skjule linjaler og tegn som ikke er skrevet ut, for å formatere dokumentet.

Jobb med dokumentoversikter

 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter.
 2. For å åpne oversikten, klikk på Visning og deretter Vis dokumentoversikten. Oversikten åpnes på venstre side.
Lukk dokumentoversikter
 1. Slik lukker du dokumentoversikten midlertidig: Til venstre, ved siden av «Oversikt», klikker du på Lukk dokumentoversikten  Tilbake.
 2. Slik skjuler du dokumentoversikten fullstendig: Øverst klikker du på Visning Og så Vis dokumentoversikten

Tips: Hvis du ser et avmerkingssymbol ved siden av «Vis dokumentoversikten», er ikonet for dokumentoversikten Ikon for Dokumenter-oversikt fortsatt synlig øverst til venstre i dokumentet ditt. 

Legg til overskrifter i oversikter

Google Dokumenter legger til overskrifter i oversikten automatisk, men du kan også legge dem til manuelt.

 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter.
 2. Velg teksten du vil bruke som overskrift.
 3. Klikk på Normal tekst øverst.
 4. Klikk på en overskriftsstil. Overskriften blir lagt til oversikten.

Merk: Undertitler vises ikke i oversikten.

Finn ut hvordan du legger til fjernede overskrifter i dokumentoversikten igjen.

Fjern overskrifter fra oversikter
 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter.
 2. Pek på overskriften du vil fjerne, i dokumentoversikten.
 3. Klikk på Fjern fra oversikten Fjern fra oversikten til høyre for overskriften.

Legg til en overskrift i oversikten igjen

 1. Velg overskriftsteksten som er fjernet.
 2. Høyreklikk på valget.
 3. Klikk på Legg til i dokumentoversikten.
Bruk oversikter til å navigere i dokumenter
 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter.
 2. Klikk på Visningog deretter Vis dokumentoversikten. Oversikten åpnes på venstre side.
 3. Klikk på overskriften du vil gå til i dokumentet. Da flyttes du til det aktuelle dokumentområdet.
Legg til og se dokumentsammendrag
 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter.
 2. Klikk på Visningog deretter Vis dokumentoversikten. Oversikten åpnes på venstre side.
 3. Øverst, ved siden av Sammendrag, klikker du på Legg til et sammendrag Plus.
 4. Skriv inn et sammendrag og trykk på Enter for å lagre det.

Vis eller skjul linjaler

Du kan bruke vannrette og loddrette linjaler for å justere tekst, grafikk og tabeller i dokumenter på en enklere måte.  Linjalene vises automatisk når du åpner dokumenter. Slik skjuler du linjalene:

 1. Klikk på Visning øverst i dokumentet.
 2. Klikk på Vis linjal.

Merk: For å vise linjalen igjen, klikk på Vis linjal.

Vis eller skjul formateringstegn

Du kan bruke formateringstegn for å se hvordan dokumentet er formatert. Formateringstegn vises i blått og viser hvor dokumentet har:

 • avsnittsskift
 • linjeskift
 • delskift
 • sideskift
 • kolonneskift
 • faner
 • mellomrom

Slik gjør du formateringstegn synlige: 

 1. Klikk på Visning øverst i dokumentet.
 2. Klikk på Vis formateringstegn.

Tips: Du kan skjule tegnene ved å klikke på Vis formateringstegn på nytt.

Relaterte artikler

Legg til titler og overskrifter, og tilpass stilen på dokumentet ditt.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
3897960630739060730
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
35