הצגה של מתאר וסיכום המסמך וסרגלים או תווים שאינם מודפסים במסמך

אפשר להשתמש במתאר המסמך ב-Google Docs כדי לקבוע את המבנה של מסמכים. המתאר מזהה כותרות וכותרות עליונות ועוזר לקבוע את המסגרת למסמך. אפשר גם להציג או להסתיר סרגלים.

עבודה עם מתאר המסמך

 1. פותחים מסמך באפליקציית Google Docs.
 2. כדי לפתוח את מתאר המסמך, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות More.
 3. מקישים על מתאר מסמך. המתאר ייפתח בתחתית המסך.
 4. כדי לסגור את מתאר המסמך, מקישים על הסמל של סגירת המתאר סגירה של מתאר המסמך מימין ל'מתאר המסמך'.
הוספת כותרות למתאר של מסמך

Google Docs מוסיף כותרות למתאר המסמך באופן אוטומטי, אבל אפשר להוסיף אותן גם באופן ידני.

 1. פותחים מסמך באפליקציית Google Docs.
 2. מקישים על סמל העריכה עריכה.
 3. מסמנים את הטקסט שרוצים להפוך לכותרת.
 4. מקישים על סמל העיצוב Format.
 5. מקישים עלטקסט ואז סגנון.
 6. מקישים על סגנון כותרת.
 7. מקישים על סמל הסיום סיום. הכותרת תתווסף למתאר המסמך.

הערה: כותרות משנה לא מופיעות במתאר.

הסרת כותרות מהמתאר
 1. פותחים מסמך באפליקציית Google Docs.
 2. פותחים את מתאר המסמך.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות More לצד הכותרת שרוצים להסיר.
 4. מקישים על הסרה מהמתאר.

הערה: אפשר להחזיר כותרת למתאר. בוחרים את הטקסט ומקישים על סמל האפשרויות הנוספות More ואז הוספה למתאר המסמך.

שימוש במתאר לניווט במסמך
 1. פותחים מסמך באפליקציית Google Docs.
 2. פותחים את מתאר המסמך.
 3. מקישים על הכותרת שאליה רוצים לעבור במסמך. תועברו אוטומטית לאותו מיקום במסמך.
גלילה מהירה במסמכים
 1. פותחים מסמך באפליקציית Google Docs.
 2. גוללים במסמך. אם המסמך ארוך יותר ממסך אחד, יופיע סרגל קטן בצד שמאל.
 3. מקישים על הסרגל כדי לגלול. תופיע רשימה של הכותרות הזמינות במסמך.
 4. גוררים את הסרגל למטה לכותרת הרצויה.
 5. כדי לדלג במהירות לקטע מסוים במסמך, מקישים על הכותרת הרצויה.

הצגה או הסתרה של סרגלים

כדי להשתמש בסרגלים, פותחים את Google Docs במחשב. איך מציגים או מסתירים סרגלים במחשב? 

מאמר קשור

הוספה של כותרות וכותרות עליונות והתאמת הסגנון של המסמך.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
630800802285698011
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
35