הצגה של מתאר וסיכום המסמך וסרגלים או תווים שאינם מודפסים במסמך

בעזרת התכונה 'מתאר המסמך' אפשר לבנות מסמך ב-Google Docs. המתאר מזהה את הכותרות בטקסט ומציג אותן ברשימה כדי לארגן את המסמך. במתאר, אפשר גם להוסיף סיכום למסמך. אפשר גם להציג או להסתיר סרגלים ותווים שאינם מודפסים כדי לעזור לעצב את המסמך.

עבודה עם מתאר המסמך

 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. כדי לפתוח את מתאר המסמך, לוחצים על הצגה ואז הצגת מתאר. המתאר נפתח משמאל.
סגירת מתאר של מסמך
 1. כדי לסגור את מתאר המסמך באופן זמני: מימין, לצד 'מתאר', לוחצים על סגירת מתאר המסמך חזרה.
 2. כדי להסתיר לגמרי את מתאר המסמך: למעלה, לוחצים על הצגה ואז הצגת מתאר

טיפ: אם מופיע סימן אישור לצד 'הצגת מתאר', סמל מתאר המסמך Docs outline icon עדיין יופיע בפינה הימנית העליונה של המסמך. 

הוספת כותרות למתאר של מסמך

Google Docs מוסיף כותרות למתאר באופן אוטומטי, אך אפשר להוסיף אותן גם באופן ידני.

 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. בוחרים טקסט לכותרת המתאר.
 3. למעלה, לוחצים על טקסט רגיל.
 4. לוחצים על סגנון כותרת. הכותרת תתווסף למתאר.

הערה: כותרות משנה לא מופיעות במתאר.

כך מוסיפים מחדש למתאר המסמך כותרת שהוסרה ממנו.

הסרת כותרות ממתאר של מסמך
 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. במתאר המסמך, מצביעים על הכותרת שרוצים להסיר.
 3. משמאל לכותרת, לוחצים על הסמל הסרה ממתאר המסמך להסרה מהמתאר.

הוספה מחדש של כותרת למתאר המסמך

 1. בוחרים את הטקסט של הכותרת שהוסרה.
 2. לוחצים לחיצה ימנית על הבחירה.
 3. לוחצים על הוספה למתאר המסמך.
שימוש במתאר לניווט במסמך
 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. לוחצים על הצגה ואז הצגת מתאר. המתאר נפתח משמאל.
 3. לוחצים על הכותרת שאליה רוצים לעבור. תועברו למיקום שבחרתם במסמך.
איך מוצאים סיכומי מסמכים קודמים
התכונה 'סיכום' ב-Google Docs לא תהיה זמינה יותר החל מ-21 במרץ 2024.

סיכומי המסמכים לא מופיעים יותר בחלונית הימנית של Google Docs. כדי למצוא את סיכומי המסמכים שיש לכם גישה אליהם, אתם צריכים לפתוח את המסמכים ב-Drive.

 1. ב-Google Drive, בוחרים את המסמך שרוצים לפתוח.
 2. בצד שמאל, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות.
 3. לוחצים על החץ למטה ואז פרטים ואז פרטים.
 4. גוללים למטה כדי למצוא את השדה 'תיאור'.
  • בשדה הזה המשתמשים יכולים להוסיף, לערוך או למחוק את הסיכום.

הצגה או הסתרה של סרגלים

ניתן להיעזר בסרגלים אופקיים ואנכיים כדי ליישר טקסט, פריטים גרפיים או טבלאות במסמך.  הסרגלים יופיעו באופן אוטומטי כשתפתחו את המסמך. כדי להסתיר את הסרגלים:

 1. לוחצים על הצגה בראש המסמך.
 2. לוחצים על הצגת הסרגל.

טיפ: כדי להציג את הסרגל שוב, לוחצים על הצגת הסרגל.

הצגה או הסתרה של תווים שאינם מודפסים

אפשר להציג תווים שאינם מודפסים כדי לראות איך המסמך מעוצב. תווים שאינם מודפסים מופיעים בכחול ומראים איפה יש במסמך:

 • מעברי פסקה
 • מעברי שורה
 • מעברי קטע
 • מעברי דף
 • מעברי עמודה
 • מעברי Tab
 • רווחים

כדי להציג תווים שאינם מודפסים:

 1. בראש המסמך לוחצים על הצגה.
 2. לוחצים על הצגת תווים שאינם מודפסים.

הערה: כדי להסתיר את התווים, לוחצים שוב על הצגת תווים שאינם מודפסים.

מאמרים קשורים

הוספה של כותרות וכותרות עליונות והתאמת הסגנון של המסמך.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי