שימוש במתאר, בסיכומים ובסרגלים במסמכים

בעזרת התכונה 'מתאר המסמך' אפשר לבנות מסמך ב-Google Docs. המתאר מזהה את הכותרות בטקסט ומציג אותן ברשימה כדי לארגן את המסמך. במתאר, אפשר גם להוסיף סיכום למסמך. אפשר גם להציג או להסתיר סרגלים.

עבודה עם מתאר המסמך

 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. כדי לפתוח את מתאר המסמך, לוחצים על הצגה ואז הצגת מתאר. המתאר נפתח משמאל.
סגירת מתאר של מסמך
 1. כדי לסגור את מתאר המסמך באופן זמני: מימין, לצד 'מתאר', לוחצים על סגירת מתאר המסמך חזרה.
 2. כדי להסתיר לגמרי את מתאר המסמך: למעלה, לוחצים על הצגה ואז הצגת מתאר

טיפ: אם מופיע סימן אישור לצד 'הצגת מתאר', סמל מתאר המסמך Docs outline icon עדיין יופיע בפינה הימנית העליונה של המסמך. 

הוספת כותרות למתאר של מסמך

Google Docs מוסיף כותרות למתאר באופן אוטומטי, אך אפשר להוסיף אותן גם באופן ידני.

 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. בוחרים טקסט לכותרת המתאר.
 3. למעלה, לוחצים על טקסט רגיל.
 4. לוחצים על סגנון כותרת. הכותרת תתווסף למתאר.

הערה: כותרות משנה לא מופיעות במתאר.

כך מוסיפים מחדש למתאר המסמך כותרת שהוסרה ממנו.

הסרת כותרות מהמתאר
 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. במתאר המסמך, מצביעים על הכותרת שרוצים להסיר.
 3. משמאל לכותרת, לוחצים על הסמל הסרה ממתאר המסמך להסרה מהמתאר.

הוספה מחדש של כותרת למתאר המסמך

 1. בוחרים את הטקסט של הכותרת שהוסרה.
 2. לוחצים לחיצה ימנית על הבחירה.
 3. לוחצים על הוספה למתאר המסמך.
שימוש במתאר לניווט במסמך
 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. לוחצים על הצגה ואז הצגת מתאר. המתאר נפתח משמאל.
 3. לוחצים על הכותרת שאליה רוצים לעבור. תועברו למיקום שבחרתם במסמך.
 הוספה והצגה של סיכומי מסמכים
 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. לוחצים על הצגה ואז הצגה של מתאר המסמך. המתאר נפתח משמאל.
 3. למעלה, לצד סיכום, לוחצים על 'הוספת סיכום' הוספה.
 4. מזינים סיכום ומקישים על Enter כדי לשמור.

הצגה או הסתרה של סרגלים

ניתן להיעזר בסרגלים אופקיים ואנכיים כדי ליישר טקסט, פריטים גרפיים או טבלאות במסמך.  הסרגלים יופיעו באופן אוטומטי כשתפתחו את המסמך. כדי להסתיר את הסרגלים:

 • בראש המסמך לוחצים על הצגה.
 • לוחצים על הצגת הסרגל.

הערה: כדי להציג את הסרגל מחדש, לוחצים על הצגת הסרגל.

מאמרים קשורים

הוספה של כותרות וכותרות עליונות והתאמת הסגנון של המסמך.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
35
false