Een bereik van cellen benoemen

U kunt betekenisvolle categorieën in uw spreadsheets maken door bereiken van cellen te benoemen. Het benoemen van bereiken is een manier om een naam toe te wijzen aan een cel of een groep van cellen zodat u ze makkelijker kunt bijhouden en overzichtelijkere formules kunt maken.

In plaats van 'A1:B2' te gebruiken om een bereik van cellen te beschrijven, kunt u het bereik de naam 'totaal_budget' geven zodat formules als =SUM(A1:B2; D4:E6) eenvoudiger en intuïtiever kunnen worden geschreven als =SUM(totaal_budget; tweede_kwartaal).

Een bereiknaam instellen

 1. Open uw spreadsheet.
 2. Selecteer een of meer cellen die u wilt definiëren.
 3. Klik op het menu Gegevens.
 4. Selecteer Benoemde bereiken.
 5. Benoem uw bereik in het eerste tekstveld van het menu aan de rechterkant.
 6. Uw geselecteerde bereik is al gedefinieerd in het tweede tekstveld. Als u wijzigingen wilt aanbrengen of een nieuw bereik wilt invoeren, klikt u rechts van het tekstvak op het pictogram met het spreadsheetraster Grid en markeert u het bereik in de spreadsheet. U kunt het bereik ook handmatig typen in het tekstveld.
 7. Klik op Gereed.

Richtlijnen voor bereiknamen

 • Een bereiknaam mag alleen uit letters, cijfers en onderstrepingstekens bestaan.
 • Een bereiknaam mag niet beginnen met een cijfer of de woorden 'true' of 'false'.
 • Een bereiknaam moet minstens één teken bevatten, maar minder dan 250 tekens.
 • Een bereiknaam kan geen spaties bevatten.
 • Een bereiknaam kan geen leestekens zoals komma's, punten, streepjes of uitroeptekens bevatten.
 • Een bereiknaam kan niet als bereik worden geïnterpreteerd in de syntaxis A1 of R1C1. (Met andere woorden, geef uw bereik niet een naam als 'A1:B2' of 'R1C1:R2C2', die al verwijst naar een specifiek bereik in uw spreadsheet en die als zodanig verkeerd kan worden geïnterpreteerd door Google Spreadsheets.)
 • Een bereiknaam kan worden gewijzigd, maar door het wijzigen van de naam van een benoemd bereik kunnen formules of verwijzingen naar de oorspronkelijke bereiknaam onbruikbaar worden.

Een bereiknaam verwijderen

 1. Open uw spreadsheet.
 2. Klik op het menu Gegevens.
 3. Selecteer Benoemde bereiken.
 4. Klik op de knop Bewerken naast het benoemde bereik dat u wilt verwijderen.
 5. Klik op de knop Prullenbak in de beschrijving van het bereik.
 6. Selecteer Verwijderen.

Wanneer u een benoemd bereik verwijdert, werken formules met verwijzingen naar het benoemde bereik niet meer. Beveiligde bereiken die verwijzen naar een benoemd bereik, vervangen het benoemde bereik echter door de celwaarden zelf en werken nog wel correct.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?