Usnadnění přístupu k Dokumentům, Tabulkám, Prezentacím a Nákresům Google

Dokumenty, Tabulky, Prezentace a Nákresy Google jsou navrženy tak, aby fungovaly se čtečkami obrazovky, hmatovými displeji, zvětšením obrazovky a dalšími funkcemi.

Používání čtečky obrazovky

Pokud už v počítači používáte software čtečky obrazovky, jako je ChromeVox, NVDA, JAWS nebo VoiceOver, podle následujících kroků můžete čtečku začít používat.

1. krok: Zapněte podporu pro čtečku obrazovky

Při prvním použití Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google se čtečkou obrazovky je potřeba zapnout podporu čtečky obrazovky:

 1. Přejděte do Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google a otevřete soubor.
 2. V nabídce Nástroje vyberte Nastavení přístupnosti.
 3. Vyberte Zapnout podporu čtečky obrazovky.

2. krok: Zkontrolujte nastavení čtečky obrazovky

U některých čteček obrazovky bude pravděpodobně nutné upravit nastavení pro použití s Dokumenty, Tabulkami, Prezentacemi nebo Nákresy Google. Níže najdete pokyny pro váš typ čtečky.

ChromeVox

Pokud používáte čtečku ChromeVox v systému Chrome OS, není potřeba provádět žádné další nastavení.

NVDA

Ve Windows dosáhnete nejlepších výsledků, když budete používat nejnovější verzi čtečky NVDA s nejnovější verzí prohlížeče Chrome.

Dokumenty, Prezentace a Nákresy

 1. Přejděte do Dokumentů, Prezentací nebo Nákresů Google a otevřete soubor.
 2. Měli byste uslyšet větu: Podpora čtečky obrazovky zapnuta. Pokud žádná věta nezazní, přejděte do nabídky Nástroje, vyberte možnost Nastavení přístupnosti a potom Zapnout podporu čtečky obrazovky. Měli byste uslyšet větu: Podpora čtečky obrazovky zapnuta.
 3. Stiskněte NVDA + Ctrl + k a potom vypněte možnosti Speak typed characters (Číst zadané znaky) a Speak typed words (Číst zadaná slova).
 4. Volitelné: Klávesovou zkratku pro spuštění NVDA můžete změnit, aby nedocházelo ke konfliktu s Dokumenty, Prezentacemi nebo Nákresy. Výchozí klávesová zkratka NVDA, Ctrl + Alt + n, se běžně používá v Dokumentech, Prezentacích nebo Nákresech (například Ctrl + Alt + n a pakg přejde na další obrázek v dokumentu). Pokud chcete klávesovou zkratku NVDA změnit, otevřete zkratkou NVDA nabídku Properties (Vlastnosti). Na kartě Shortcut (Zkratka) upravte Shortcut key (Klávesu zkratky) tak, aby nedocházelo ke konfliktu s Dokumenty, Prezentacemi nebo Nákresy (například na Ctrl + Alt + \).

Tabulky

V Tabulkách jednoduše zapněte podporu čtečky obrazovky, jak je popsáno v 1. kroku výše.

Tip: Režim soustředění většinou přináší lepší výsledky než režim procházení. Pokud chcete mezi režimy soustředění a procházení přepínat, stiskněte NVDA + mezerník.

JAWS

Ve Windows dosáhnete nejlepších výsledků, když budete používat nejnovější verzi čtečky JAWS s nejnovější verzí prohlížeče Chrome.

Dokumenty, Prezentace a Nákresy

Pro použití v Dokumentech, Prezentacích a Nákresech upravte nastavení JAWS pomocí následujících kroků:

 1. Přejděte do Dokumentů, Prezentací nebo Nákresů Google a otevřete soubor.
 2. Měli byste uslyšet větu: Podpora čtečky obrazovky zapnuta. Pokud žádná věta nezazní, přejděte do nabídky Nástroje, vyberte možnost Nastavení přístupnosti a potom Zapnout podporu čtečky obrazovky. Měli byste uslyšet větu: Podpora čtečky obrazovky zapnuta.

Tabulky

V Tabulkách jednoduše zapněte podporu čtečky obrazovky, jak je popsáno v 1. kroku výše.

Tip: Režim formulářů většinou přináší lepší výsledky než virtuální režim.

VoiceOver

Dokumenty, Tabulky, Prezentace a Nákresy Google jsou kompatibilní se čtečkou obrazovky VoiceOver v nejnovější verzi systému macOS. Doporučuje se prohlížeč Google Chrome.

Nejlepší výsledky dosáhnete vypnutím funkce VoiceOver's Quick Nav tak, že zároveň stisknete šipku vpravo a vlevo.

Dokumenty, Prezentace a Nákresy

 1. Přejděte do Dokumentů Google a otevřete dokument.
 2. Měli byste uslyšet větu: Podpora čtečky obrazovky zapnuta. Pokud žádná věta nezazní, přejděte do nabídky Nástroje, vyberte možnost Nastavení přístupnosti a potom Zapnout podporu čtečky obrazovky. Měli byste uslyšet větu: Podpora čtečky obrazovky zapnuta.
 3. Pokud jste v programu VoiceOver zapnuli možnost Automatically speak the webpage (Automaticky číst webovou stránku), uslyšíte čtečku obrazovky. Stisknutím klávesy Escape se vrátíte do oblasti pro úpravy.
 4. Pokud chcete pracovat s upravitelným textem, stiskněte VoiceOver + Shift + šipka dolů.

Tabulky

V Tabulkách jednoduše zapněte podporu čtečky obrazovky, jak je popsáno v 1. kroku výše.

Klávesové zkratky a VoiceOver

Klávesové zkratky čtečky obrazovky VoiceOver kolidují s klávesovými zkratkami nabídek v Dokumentech, Tabulkách, Prezentacích a Nákresech Google. Pokud chcete otevřít nabídky, přepněte nejprve do nabídek pomocí zkratky VoiceOver Ctrl + Option + Tab a potom zadejte zkratku nabídky, například Ctrl + Option + f pro nabídku Soubor. Nabídky také můžete rychle prohledat stisknutím Option + / a vyhledáním výrazu, například Soubor.

Pokud čtečka VoiceOver automaticky nezaměří správnou část stránky (například při zobrazení dialogového okna), stisknutím klávesy Escape vrátíte její zaměření do oblasti pro úpravy. Potom se stisknutím VoiceOver + Shift + šipka dolů do oblasti pro úpravy vrátíte.

Doporučené prohlížeče a čtečky obrazovky

Editory Dokumentů doporučují Chrome a:

 • NVDA nebo JAWS v systému Windows,
 • ChromeVox v systému ChromeOS,
 • VoiceOver v systému MacOS.

3. krok: Začněte s úpravami

Na následujících stránkách s nápovědou a ve videích najdete další informace o používání Dokumentů, Tabulek, Prezentací a Nákresů Google.

Tip: V Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích můžete vypnout oznámení čtečky obrazovky týkající se dalších uživatelů, kteří se k souboru připojují, upravují ho nebo ho opouštějí. Přečtěte si, jak oznámení o spolupracovnících vypnout.

Výuková videa

Videa o čtečce obrazovky pro Dokumenty, Tabulky a Prezentace

Get started with Google Docs (18.9 minutes)

In this video, you’ll learn how to get started with Google Docs, using NVDA with Firefox.

V tomto videu se dozvíte, jak začít s Dokumenty Google pomocí čtečky NVDA ve Firefoxu.

Get started with Google Sheets (26.3 minutes)

In this video, you’ll learn how to get started with Google Sheets, using NVDA with Firefox.

V tomto videu se dozvíte, jak začít s Tabulkami Google pomocí čtečky NVDA ve Firefoxu.

Get started with Google Slides (16 minutes)

In this video, you’ll learn how to get started with Google Slides, using NVDA with Firefox.

V tomto videu se dozvíte, jak začít s Prezentacemi Google pomocí čtečky NVDA ve Firefoxu.

Hmatový displej

Ke čtení a úpravám dokumentů, tabulek, prezentací a nákresů můžete použít hmatový displej.

Zobrazení souborů v režimu vysokého kontrastu

Dokumenty, tabulky a prezentace můžete zobrazit v režimu vysokého kontrastu:

 • V ChromeOS s režimem vysokého kontrastu
 • Ve Windows v prohlížečích Chrome, Firefox nebo Edge s některým kontrastním motivem Windows

Dokumenty Google s lupou

Pro přiblížení při pohybu na obrazovce můžete použít lupu.
Důležité: Lupy jsou k dispozici v Chromu.

Mac:

 1. V prohlížeči Chrome otevřete Dokumenty Google.
 2. V sekci Nástroje vyberte Nastavení přístupnosti a pak Zapnout podporu lupy.

Pokud lupa nesleduje, kde jste na obrazovce, možná budete muset upravit nastavení počítače. Zapnutí lupy v počítači:

 1. V sekci Předvolby systému vyberte Přístupnost a pak Lupa a pak Pokročilé nastavení.
 2. Zapněte možnost Zvětšení sleduje výběr z klávesnice.

Další informace najdete v článku podpory Apple Jak přiblížit nebo oddálit lupu na počítači Mac.

Chrome OS

 1. V prohlížeči Chrome otevřete Dokumenty Google.
 2. V sekci Nástroje vyberte Nastavení přístupnostia pak Zapnout podporu lupy.

Zapnutí lupy v počítači:

 1. V části Nastavení vyberte možnostPokročilé možnosti a pak Usnadnění a pak Správa funkcí pro usnadnění přístupu.
 2. Vyberte možnost Zapnout zvětšení obrazovky  nebo Zapnout zabudovanou lupu. Další informace o zvětšení obrazovky Chromebooku

Windows: Informace o používání lupy naleznete v článku Nastavení a používání lupy.

Zadávání hlasem

V dokumentech nebo v poznámkách řečníka k prezentacím můžete zadávat text hlasem. (Tato funkce je dostupná jen v prohlížečích Chrome.)

Používání klávesových zkratek

Dokumenty, Tabulky a Prezentace Google obsahují klávesové zkratky pro navigaci a úpravy.

Pokud chcete při úpravách souboru otevřít seznam klávesových zkratek, stiskněte Ctrl + / (Windows, Chrome OS) nebo ⌘ + / (Mac).

Další klávesové zkratky:

Použití dotykového ovládání se čtečkou obrazovky

U některých počítačů a čteček obrazovky můžete dotykem na obrazovce počítače přesouvat kurzor a zadávat text.

Dotykové ovládání funguje v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích s použitím následujících čteček obrazovky a prohlížečů:

 • V Chromebooku použijte čtečku obrazovky ChromeVox s prohlížečem Chrome 67 nebo novějším.
 • Ve Windows použijte čtečku obrazovky JAWS s Firefoxem nebo nejnovější verzí Chromu.

Dotykové ovládání se čtečkou ChromeVox

Jak používat dotykové ovládání se čtečkou ChromeVox v počítači Chromebook:

 1. Podívejte se na funkce pro usnadnění přístupu v Chromebooku a zkontrolujte následující nastavení:
  • Vypněte možnost Zapnout poslech vybraného textu.
  • Zapněte možnost Zapnout softwarovou klávesnici.
 2. Otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 3. V nabídce Nástroje vyberte Nastavení přístupnosti.
 4. Vyberte Zapnout podporu Braillova písma.
 5. V oblasti pro úpravy použijte softwarovou klávesnici.
 6. Mimo oblast pro úpravy používejte gesta přejetí a dotyku obrazovky, jak jste zvyklí. Přečtěte si o možnostech usnadnění přístupu v Chromebooku pomocí dotykové obrazovky.

Dotykové ovládání se čtečkou JAWS

Dotykové ovládání se čtečkou JAWS ve Windows s Firefoxem nebo nejnovější verzí Chromu použijete takto:

 1. Otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
 2. V nabídce Nástroje vyberte Nastavení přístupnosti.
 3. Vyberte Zapnout podporu Braillova písma.
 4. V oblasti pro úpravy použijte režim čtení textu aplikace JAWS.
 5. Pokud chcete aktivovat nabídky aplikací, poklepejte na horní okraj obrazovky. K procházení použijte přejetí třemi prsty nebo prozkoumání dotykem.

Související články

 

 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka