Så här använder du Google Formulär

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på G Suite.

Du kan använda Google Formulär för att skapa onlineundersökningar och quiz och skicka dem till andra.

Steg 1: Konfigurera ett nytt formulär eller quiz

  1. Öppna forms.google.com.
  2. Klicka på Tomt Lägg till.
  3. Ett nytt formulär öppnas.
Skapa ett formulär från Google Drive

När du skapar ett Google Formulär sparas det på Google Drive. Så här skapar du ett formulär direkt från Google Drive:

  1. Öppna drive.google.com på en dator.
  2. Klicka på Nytt uppe till vänster.
  3. Klicka på Mer följt av Google Formulär.
Skapa ett formulär i Google Kalkylark

När du skapar ett formulär i Google Kalkylark sparas det i ett nytt kalkylark. Läs mer om var du kan spara svar.

  1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
  2. Klicka på Infoga följt av Formulär.
  3. Ett nytt ark visas i kalkylarket, och ditt formulär öppnas.

Steg 2: Redigera och formatera ett formulär eller quiz

Du kan lägga till, redigera eller formatera text, bilder eller videor i ett formulär.

Steg 3: Skicka formuläret så att andra kan fylla i det

När du är redo kan du skicka formuläret till andra och samla in deras svar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?