Søk og bruk søk og erstatt

Du kan søke etter og erstatte ord i dokumenter, regneark og presentasjoner med Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner. Du kan også søke i en fil ved å bruke hurtigtasten Ctrl + f (⌘ + f på Mac).

Bruk søk og erstatt i et dokument eller en presentasjon

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på Rediger og så Søk og erstatt.
 3. Ved siden av «Finn» skriver du inn ordet du vil søke etter. Hvis du vil erstatte ordet, skriver du inn det nye ordet ved siden av «Erstatt med».
 4. Klikk på Neste for å se den neste forekomsten av ordet. Hvis du vil gå tilbake til den forrige forekomsten, klikker du på Forrige.
 5. Valgfritt: Avgrens søket ved å bruke et av alternativene nedenfor.
  • Skill mellom store/små bokstaver: Søker bare etter ord med samme forekomst av store og små bokstaver.
  • Samsvar ved bruk av regulære uttrykk: Søker etter ord i Google Dokumenter, som er basert på regulære uttrykk.
 6. Klikk på Erstatt for å erstatte det fremhevede ordet. Hvis du vil erstatte alle forekomstene av ordet, kan du klikke på Erstatt alle.

Bruk søk og erstatt i et regneark

 1. Åpne et regneark i Google Regneark på en datamaskin.
 2. Klikk på Rediger og så Søk og erstatt.
 3. Ved siden av «Finn» skriver du inn ordet du vil søke etter. Hvis du vil erstatte ordet, skriver du inn det nye ordet ved siden av «Erstatt med».
 4. Klikk på Finn for å søke etter ordet. Klikk på Finn igjen for å se den neste forekomsten av ordet.
 5. Valgfritt: Avgrens søket ved å bruke et av alternativene nedenfor.
  • Skill mellom store/små bokstaver: Søket skiller mellom store og små bokstaver.
  • Søk etter hele celleinnholdet: Søker etter celler som samsvarer nøyaktig med søket.
  • Søk med regulære uttrykk: Søker etter celler som samsvarer med et mønster.
  • Søk også i formler: Formler inkluderes i søket.
 6. Klikk på Erstatt for å erstatte det fremhevede ordet. Hvis du vil erstatte alle forekomstene av ordet, kan du klikke på Erstatt alle.

Bruk søk og erstatt med regulære uttrykk

Du kan søke etter og erstatte tekststrenger, inkludert tegn, tall, ord eller mønster, med regulære uttrykk i Google Dokumenter og Regneark

Søk etter ord med regulære uttrykk

 1. Åpne et dokument eller et regneark i Google Dokumenter eller Google Regneark på datamaskinen din
 2. Klikk på Rediger og så Søk og erstatt.
 3. Ved siden av «Finn» skriver du inn uttrykket og klikker på Søk med regeluttrykk eller Samsvar ved bruk av regulære uttrykk.
 4. Klikk på Finn.

Når du bruker Søk og erstatt, kan resultatene endres basert på hvilke bokser som er merket av. Eksemplene nedenfor er med «Skill mellom store/små bokstaver» merket av og «Søk etter hele celleinnholdet» (for regneark) ikke merket av.

Se et eksempel

Søk etter dollarbeløp

Merk: Dette eksempelet fungerer bare i Google Regneark. 

 • Skriv følgende inn i «Finn»: ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+
 • Denne søkestrengen representerer et dollarbeløp der det første tallet er et tall fra 0 til 9 eller et komma, som forekommer null eller flere ganger, etterfulgt av [.], etterfulgt av et tall fra 0 til 9 som gjentas en eller flere ganger. Dette søket kan finne tall som: $4.666, $17.86, $7.76, $.54, $900,001.00, $523,877,231.56.

Søk etter amerikanske postnumre

 • Skriv følgende inn i «Finn»: [0-9]{5}(-[0-9]{4})?
 • Denne søkestrengen representerer et amerikansk postnummer som består av fem tall med valgfri bindestrek og firesifret tillegg.

Søk etter navn som begynner med små bokstaver

Merk: Dette eksempelet fungerer bare i Google Regneark. 

 • Skriv følgende inn i «Finn»: ^[a-z].*
 • Denne søkestrengen representerer en celle med en liten bokstav etterfulgt av et annet tegn 0 eller flere ganger. Dette søket kan finne: bob, jim, gEORGE, marTin.

Erstatt med regulære uttrykk

Du kan erstatte deler av et regulært uttrykk med oppfangede utvalg. Du henviser til disse oppfangede utvalgene i «Erstatt»-strengen ved hjelp av formatet «$<gruppenummer>». Merk: Oppfangede utvalg fungerer bare med Google Regneark. 

Se et eksempel

Uttrykket (\d*)/\d*/(\d{4}) samsvarer med datoer i formatet 3/8/2015. Dette uttrykket har to oppfangede utvalg.

 1. (\d*) – samsvarer med måneden
 2. (\d{4}) – samsvarer med året

Hvis du hadde ønsket å erstatte alle datoer som samsvarer med det regulære uttrykket ovenfor, med månedens første dag, måtte du brukt strengen «$1/1/$2». Datoen 3/8/2015 hadde blitt erstattet med 3/1/2015.

Regulære uttrykk

I Google-produkter brukes RE2-formatet i regulære uttrykk. Du kan se alle RE2-uttrykkene på GitHub.

Hvis du vil søke etter et tegn som har en betydning i regulære uttrykk, for eksempel $, legger du til en omvendt skråstrek foran det. For å søke etter $-tegnet, skriver du \$.

Vanlige regulære uttrykk

Uttrykk

Beskrivelse

Eksempel

Samsvarer med

Samsvarer ikke med

.

Et punktum representerer et hvilket som helst tegn i den angitte posisjonen.

d.

do, dog, dg, ads

fog, jog

*

En stjerne etter et tegn representerer et søk etter det foregående tegnet gjentatt 0 eller flere ganger.

do*g

dog, dg, dooog

dOg, doug

+

Et pluss etter et tegn representerer et søk etter det tegnet, vist én eller flere ganger.

do+g

dog, dooog

dg, dOg, doug

?

Det forrige uttrykket er valgfritt.

do?g

dg, dog

dOg, doug

^

Cirkumfleksen må plasseres i begynnelsen av et regulært uttrykk. Den betyr at strengen starter med tegnet/tegnene eller sekvensen etter cirkumfleksen. 

Merk: Dette regulære uttrykket fungerer bare i Google Regneark.

^[dh]og

dog, hog

A dog, his hog

$

Dollartegnet må plasseres på slutten av et regulært uttrykk, og det betyr at strengen slutter med tegnet/tegnene eller sekvensen før dollartegnet.

Merk: Dette regulære uttrykket fungerer bare i Google Regneark.

[dh]og$

dog, hog, hot dog

dogs, hogs, doggy

{A, B}

Det forrige uttrykket gjentas mellom A og B ganger, der A og B er tall.

d(o{1,2})g

dog, doog

dg, dooog, dOg

[x], [xa], [xa5]

Et tegnsett betyr at bare ett av de gitte tegnene skal forekomme i den aktuelle posisjonen. Vanligvis kan hvilke som helst tegn brukes i klammene, inkludert tegn som er nevnt tidligere i uttrykk: [xa,$5Gg.]

d[ou]g

dog, dug

dg, dOg, dooog

[a-z]

Et tegnsettintervall betyr et søk etter et tegn innenfor det gitte tegnintervallet. Vanlige intervall er a-z, A-Z og 0-9. Intervallene kan kombineres til ett intervall: [a-zA-Z0-9]. Intervallene kan også kombineres med tegnsett (nevnt tidligere): [a-zA-Z,&*].

d[o-u]g

dog, dug, dpg, drg

dg, dOg, dag

[^a-fDEF]

Et tegnsett som begynner med en ^, betegner et søk etter et tegn som ikke er innenfor det gitte settet.

d[^aeu]g

dog, dOg, dig, d$g

dg, dag, deg, dug

\s

Alle mellomrom.

d\sg

d g, d[TAB]g

dg, dog,

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?