ค้นหาและใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่

คุณจะค้นหาและแทนที่คำในเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอได้ด้วย Google เอกสาร ชีต และสไลด์ นอกจากนี้คุณยังค้นหาในไฟล์ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + f (⌘ + f ใน Mac)

ใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ในเอกสาร

 1. เปิดเอกสารในแอป Google เอกสารใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค้นหาและแทนที่
 3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา
 4. แตะค้นหา
 5. หากต้องการดูและเลื่อนดูทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้ใช้ลูกศรที่ด้านบนของหน้าจอ
 6. หากต้องการแทนที่คำดังกล่าว ให้แตะแทนที่ด้วย
  • หากต้องการแทนที่คำเดียว ให้แตะแทนที่
  • หากต้องการแทนที่ทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้แตะทั้งหมด
 7. หากต้องการกลับไปที่เอกสาร ให้แตะปิด ปิด

ใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ในสเปรดชีต

 1. เปิดสเปรดชีตในแอป Google ชีตใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค้นหาและแทนที่
 3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา
 4. แตะค้นหา
 5. หากต้องการดูทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้แตะลูกศรที่ด้านขวาบน
 6. หากต้องการแทนที่คำดังกล่าว ให้แตะแทนที่ด้วย
  • หากต้องการแทนที่คำเดียว ให้แตะแทนที่
  • หากต้องการแทนที่ทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้แตะทั้งหมด
 7. หากต้องการกลับไปที่สเปรดชีต ให้แตะปิด ปิด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
false
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
35