ค้นหาและใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่

คุณจะค้นหาและแทนที่คำในเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอได้ด้วย Google เอกสาร ชีต และสไลด์ นอกจากนี้คุณยังค้นหาในไฟล์ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + f (⌘ + f ใน Mac)

ใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ในเอกสาร

 1. เปิดเอกสารในแอป Google เอกสารในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค้นหาและแทนที่
 3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา
 4. แตะค้นหา ค้นหา
 5. หากต้องการดูทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้แตะลูกศรที่ด้านขวาบน
  • แทนที่คำเดียว: แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แทนที่ จากนั้นพิมพ์คำที่ต้องการแทน แล้วแตะแทนที่
  • แทนที่ทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว: แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แทนที่ทั้งหมด จากนั้นพิมพ์คำที่ต้องการแทน แล้วแตะแทนที่ทั้งหมด
 6. หากต้องการกลับไปที่เอกสาร ให้แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น

ใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ในสเปรดชีต

 1. เปิดสเปรดชีตในแอป Google ชีตในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค้นหาและแทนที่
 3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา
 4. แตะค้นหา ค้นหา
 5. หากต้องการดูทุกตำแหน่งที่มีการใช้คำดังกล่าว ให้แตะลูกศรที่ด้านขวาบน
 6. หากต้องการแทนที่คำดังกล่าว ให้แตะแทนที่ด้วย
 7. พิมพ์คำที่ต้องการแทน แล้วแตะแทนที่หรือแทนที่ทั้งหมด
 8. หากต้องการกลับไปที่สเปรดชีต ให้แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก