Söka och använda Sök och ersätt

Du kan söka efter och ersätta ord i ett dokument, ett kalkylblad eller en presentation med Google Dokument, Kalkylark och Presentationer. Du kan också söka i en fil med kortkommandot Ctrl + f (⌘ + f på en Mac).

Använda Sök och ersätt i ett dokument eller en presentation

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Redigera följt av Sök och ersätt.
 3. Bredvid Sök skriver du ordet du vill hitta. Skriv det nya ordet bredvid Ersätt med om du vill ersätta ordet.
 4. Klicka på Nästa om du vill visa nästa förekomst av ordet. Klicka på Föregående om du vill gå tillbaka till föregående förekomst av ordet.
 5. Valfritt: Begränsa sökningen med alternativen nedan.
  • Matcha gemener/VERSALER: Söker bara efter ord med samma skiftläge.
  • Matcha med reguljära uttryck: Matchar ord baserat på reguljära uttryck i Google Dokument.
 6. Tryck på Ersätt om du vill ersätta det markerade ordet. Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av ordet.

Använda Sök och ersätt i ett kalkylark

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark på datorn.
 2. Klicka på Redigera följt av Sök och ersätt.
 3. Bredvid Sök skriver du ordet du vill hitta. Skriv det nya ordet bredvid Ersätt med om du vill ersätta ordet.
 4. Klicka på Sök om du vill söka efter ordet. Klicka på Sök igen om du vill visa nästa förekomst av ordet.
 5. Valfritt: Begränsa sökningen med alternativen nedan.
  • Matcha gemener/VERSALER: Gör din sökning skiftlägeskänslig.
  • Matcha hela cellinnehållet: Sök efter celler som matchar din sökning exakt.
  • Sök med hjälp av reguljära uttryck: Sök efter celler som matchar ett mönster.
  • Sök även inom formler: Sökningar inkluderar formler.
 6. Tryck på Ersätt om du vill ersätta det markerade ordet. Klicka på Ersätt alla om du vill ersätta alla förekomster av ordet.

Använda Sök och ersätt med reguljära uttryck

Du kan söka efter och ersätta textsträngar, inklusive tecken, siffror, ord eller mönster, med reguljära uttryck i Google Dokument och Kalkylark

Söka efter ord med reguljära uttryck

 1. Öppna ett dokument eller ett kalkylark i Google Dokument eller Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Redigera följt av Sök och ersätt.
 3. Skriv uttrycket bredvid Sök och klicka på Sök med hjälp av reguljära uttryck eller Matcha med hjälp av reguljära uttryck.
 4. Klicka på Sök.

När du använder Sök och ersätt kan dina resultat ändras baserat på vilka rutor som är markerade. I exemplen nedan är Matcha gemener/VERSALER markerat och Matcha hela cellinnehållet (för kalkylark) är inte markerade.

Visa ett exempel

Söka efter dollarbelopp

Obs! Det här exemplet fungerar bara i Google Kalkylark. 

 • Skriv så här i sökfältet: ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+
 • Söksträngen betyder ett dollarbelopp där den första siffran är ett tal från 0 till 9 eller ett komma, som förekommer noll eller fler gånger följt av [.], följt av ett tal från 0 till 9 som upprepas en eller flera gånger. Denna sökning skulle hitta tal som $4.666, $17.86, $7.76, $.54, $900,001.00 och $523,877,231.56.

Söka efter amerikanska postnummer

 • Skriv så här i sökfältet: [0-9]{5}(-[0-9]{4})?
 • Strängen betyder ett amerikanskt postnummer bestående av fem siffror och ett valfritt bindestreck och fyrsiffrigt tillägg.

Söka efter namn som börjar med en liten bokstav

Obs! Det här exemplet fungerar bara i Google Kalkylark. 

 • Skriv så här i sökfältet: ^[a-z].*
 • Den här strängen representerar en cell som innehåller en gemen följt av ett annat tecken 0 eller fler gånger. Den här sökningen skulle returnera bob, jim, gEORGE och marTin.

Ersätta text med reguljära uttryck

Du kan ersätta delar av reguljära uttryck med infångningsgrupper. Du hänvisar till dessa infångningsgrupper i strängen Ersätt med formatet "$<group number>." Obs! Infångningsgrupper fungerar bara med Google Kalkylark. 

Visa ett exempel

Uttrycket (\d*)/\d*/(\d{4}) matchar datum i formatet 3/8/2015. Detta uttryck har två infångningsgrupper.

 1. (\d*) – matchar månaden
 2. (\d{4}) – matchar året

Om du ville ersätta alla datum som matchar det reguljära uttrycket ovan med månadens första dag, skulle du använda strängen "$1/1/$2." Datumet 3/8/2015 skulle ersättas med 3/1/2015.

Reguljära uttryck

I Googles produkter använder RE2 för reguljära uttryck. Alla RE2-uttryck finns på GitHub.

Om du vill söka efter tecken som har en funktion i reguljära uttryck, till exempel $, skriver du ett omvänt snedstreck framför tecknet. Om du vill söka efter $ skriver du till exempel \$.

Vanliga reguljära uttryck

Uttryck

Beskrivning

Exempel

Matchningar

Matchar inte

.

En punkt betyder alla tecken på den angivna platsen.

d.

ge, ger, gr

ser, ber

*

En asterisk efter ett tecken innebär en sökning efter det föregående tecknet som upprepas 0 eller fler gånger.

ge*r

ger, gr, geeer

gEr, grer

+

Ett plus efter ett tecken innebär en sökning efter teckning som visas 1 eller fler gånger.

ge+r

ger, geeer

gr, gEr, grer

?

Det föregående uttrycket är valfritt.

ge?g

gr, ger

gEr, grer

^

En cirkumflex måste placeras i början av ett reguljärt uttryck. Den betyder att strängen börjar med tecknet/tecknen eller sekvensen efter cirkumflexen. 

Obs! Det här reguljära uttrycket fungerar bara i Google Kalkylark.

^[gl]er

ger, ler

Han ger, han ler

$

Ett dollartecken måste placeras i slutet av ett reguljärt uttryck och betyder att strängen slutar med tecknet/tecknen eller sekvensen före dollartecknet.

Obs! Det här reguljära uttrycket fungerar bara i Google Kalkylark.

[gl]og$

ger, ler, ger ler

agera, lera, aga

{A, B}

Det tidigare uttrycket upprepas mellan A och B gånger, där A och B är siffror.

g(e{1,2})r

ger, geer

gr, geeer, gEr

[x], [xa], [xa5]

En teckenuppsättning indikerar att bara ett av de angivna tecken ska förekomma på den aktuella positionen. Oftast gäller att alla tecken är giltiga inom hakparentes, inklusive tecken som nämnts tidigare i uttryck: [xa,$5Gg.]

g[re]r

ger, går

gr, gEr, geeer

[a-z]

Ett teckenuppsättningsintervall anger en sökning efter ett tecken inom det angivna teckenintervallet. Vanliga intervall är a-z, A-Z och 0-9. Intervall kan kombineras till ett intervall: [a-zA-Z0-9]. Intervall kan också kombineras med teckenuppsättningar (beskrivs ovan): [a-zA-Z,&*].

g[r-e]r

ger, går, dpg, drg

gr, gEr, gör

[^a-fDEF]

En teckenuppsättning som börjar med ett ^ betecknar en sökning efter ett tecken som inte finns inom den angivna uppsättningen.

d[^aeu]g

ger, gEr, gir, g$r

gr, går, gör, gar

\s

Alla blanktecken.

g\sr

g r, g[TAB]r

gr, ger,

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
35
false