Wyszukiwanie oraz korzystanie z narzędzia Znajdź i zamień

W plikach Dokumentów, Arkuszy oraz Prezentacji Google możesz znajdować i zastępować słowa. Możesz też wyszukiwać tekst w pliku, używając skrótu klawiszowego Ctrl + F (⌘ + F na Macu).

Korzystanie z narzędzia Znajdź i zamień w dokumencie lub prezentacji

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Edycja a potem Znajdź i zamień.
 3. W polu „Znajdź” wpisz słowo, które chcesz znaleźć. Jeśli chcesz je zastąpić, wpisz nową wartość w polu „Zamień na”.
 4. Aby zobaczyć następne wystąpienie słowa, kliknij Następne. Aby wrócić do poprzedniego wystąpienia, kliknij Poprzednie.
 5. Opcjonalnie: aby doprecyzować wyszukiwanie, użyj poniższych opcji.
  • Uwzględniaj wielkość liter: wyszukuje tylko słowa z tą samą wielkością liter.
  • Dopasuj, używając wyrażeń regularnych: w Dokumentach Google wyszukuje słowa na podstawie wyrażeń regularnych.
 6. Aby zastąpić zaznaczone słowo, kliknij Zamień. Aby zamienić wszystkie wystąpienia słowa, kliknij Zastąp wszystko.

Korzystanie z narzędzia Znajdź i zamień w arkuszu kalkulacyjnym

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Kliknij Edycja a potem Znajdź i zamień.
 3. W polu „Znajdź” wpisz słowo, które chcesz znaleźć. Jeśli chcesz je zastąpić, wpisz nową wartość w polu „Zamień na”.
 4. Aby wyszukać słowo, kliknij Znajdź. Aby zobaczyć następne wystąpienie słowa, kliknij Znajdź jeszcze raz.
 5. Opcjonalnie: aby doprecyzować wyszukiwanie, użyj poniższych opcji.
  • Uwzględniaj wielkość liter: wyszukuje tylko słowa z tą samą wielkością liter.
  • Dopasuj całą zawartość komórki: wyszukuje komórki, których zawartość jest identyczna z wpisanym tekstem.
  • Szukaj, używając wyrażeń regularnych: wyszukuje komórki pasujące do określonego wyrażenia.
  • Szukaj też w formułach: uwzględnia w wyszukiwaniu formuły.
 6. Aby zastąpić zaznaczone słowo, kliknij Zamień. Aby zastąpić wszystkie wystąpienia słowa, kliknij Zamień wszystko.

Znajdowanie i zamienianie tekstu przy użyciu wyrażeń regularnych

Korzystając z wyrażeń regularnych w Dokumentach Google i Arkuszach Google, możesz znajdować i zamieniać ciągi tekstu (między innymi znaki, liczby, słowa i wzorce). 

Znajdowanie słów przy użyciu wyrażeń regularnych

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Arkuszach Google.
 2. Kliknij Edycja a potem Znajdź i zamień.
 3. W polu „Znajdź” wpisz wyrażenie i kliknij Szukaj, używając wyrażeń regularnych lub Dopasuj, używając wyrażeń regularnych.
 4. Kliknij Znajdź.

Gdy korzystasz z funkcji Znajdź i zamień, wyniki mogą się różnić w zależności od zaznaczonych pól. W poniższych przykładach zaznaczyliśmy opcję „Uwzględniaj wielkość liter” i odznaczyliśmy ustawienie „Dopasuj całą zawartość komórki” (w przypadku arkuszy kalkulacyjnych).

Zobacz przykład

Wyszukiwanie kwot w dolarach

Uwaga: ten przykład działa tylko w Arkuszach Google. 

 • W polu „Znajdź” wpisz: ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+
 • Ten ciąg oznacza wyszukiwanie kwoty w dolarach, gdzie pierwsza część składa się z dowolnej liczby cyfr z zakresu 0–9 oraz ewentualnie przecinków, po której występuje kropka, a następnie jedna lub dwie cyfry z zakresu 0–9. Takie wyszukiwanie może zwrócić na przykład następujące wartości: $4.666, $17.86, $7.76, $.54, $900,001.00, $523,877,231.56.

Wyszukiwanie amerykańskich kodów pocztowych

 • W polu „Znajdź” wpisz: [0-9]{5}(-[0-9]{4})?
 • To wzorzec amerykańskiego kodu pocztowego składającego się z pięciu cyfr i opcjonalnego łącznika z częścią czterocyfrową.

Wyszukiwanie nazw rozpoczynających się od małych liter

Uwaga: ten przykład działa tylko w Arkuszach Google. 

 • W polu „Znajdź” wpisz: ^[a-z].*
 • To wyrażenie pasuje do komórek z zawartością rozpoczynającą się od małej litery, po której może (ale nie musi) wystąpić co najmniej jeden inny znak. Wyniki takiego wyszukiwania to na przykład: kasia, paweł, jUREK, marCin.

Zamiana tekstu przy użyciu wyrażeń regularnych

Część wyrażenia regularnego możesz zamienić na grupę przechwytywania. Możesz wskazać grupę przechwytywania w polu „Zamień na”, używając formatu „$<numer grupy>”. Uwaga: grupy przechwytywania są dostępne tylko w Arkuszach Google. 

Zobacz przykład

Wyrażenie (\d*)/\d*/(\d{4}) zwraca daty, na przykład 3/8/2015. Zawiera ono dwie grupy przechwytywania.

 1. (\d*) – oznacza miesiąc
 2. (\d{4}) – oznacza rok

Aby zamienić każdą datę znalezioną przy użyciu tego wyrażenia regularnego na pierwszy dzień danego miesiąca, użyj ciągu „$1/1/$2”. Data 3/8/2015 zostanie zamieniona na 3/1/2015.

Wyrażenia regularne

Usługi Google korzystają z wyrażeń regularnych w standardzie RE2. Wszystkie wyrażenia RE2 znajdziesz w GitHub.

Jeśli chcesz wyszukać znak, który ma swoje znaczenie w wyrażeniach regularnych, na przykład $, umieść przed nim odwrotny ukośnik. Aby na przykład wyszukać znak $, wpisz \$.

Często używane wyrażenia regularne

Wyrażenie

Opis

Przykład

Pasujące wyniki wyszukiwania

Niepasujące wyniki wyszukiwania

.

Kropka oznacza dowolny znak w danym miejscu.

d.

da, dok, dr, oda

ma, rok

*

Gwiazdka po znaku oznacza wyszukiwanie tego znaku występującego zero lub więcej razy.

do*k

dok, dk, doook

dOk, dołek

+

Plus po znaku oznacza wyszukiwanie tego znaku występującego co najmniej jeden raz.

do+k

dok, dooook

dk, dOk, dołek

?

Poprzednie wyrażenie jest opcjonalne.

do?k

dk, d

dOk, dołek

^

Daszek musi znajdować się na początku wyrażenia regularnego. Oznacza on, że ciąg znaków musi zaczynać się od znaku lub znaków znajdujących się za daszkiem. 

Uwaga: to wyrażenie regularne działa tylko w Arkuszach Google.

^[dr]ok

dok, rok

Nowy rok, i dok

$

Znak dolara musi znajdować się na końcu wyrażenia regularnego. Oznacza on, że ciąg znaków musi kończyć się znakiem lub znakami znajdującymi się przed znakiem dolara.

Uwaga: to wyrażenie regularne działa tylko w Arkuszach Google.

[dr]ok$

dok, rok

rak

{A, B}

Poprzednie wyrażenie jest powtórzone A-B razy, gdzie A i B to liczby.

d(o{1,2})k

dok, dook

dk, doook, dOk

[x], [xa], [xa5]

Oznacza, że tylko jeden z podanych znaków powinien pojawić się na danej pozycji. Zwykle do nawiasów można wpisać dowolny znak, włącznie ze znakami używanymi w wyrażeniach: [xa,$5Gg.]

d[oe]k

dok, dek

dk, dOk, dooook

[a-z]

Oznacza wyszukiwanie znaku w podanym zakresie znaków. Typowe zakresy to a-z, A-Z i 0-9. Zakresy mogą być połączone: [a-zA-Z0-9]. Zakresy mogą być łączone ze wspomnianymi wyżej zestawami znaków: [a-zA-Z,&*].

d[e-o]k

dek, dik, dnk, dok

dk, dOk, dak

[^a-fDEF]

Zestaw znaków rozpoczynający się od ^ oznacza wyszukiwanie znaku spoza podanego zakresu.

d[^aeu]k

dok, dOk, dik, d$k

dk, dak, dek, duk

\s

Każdy znak odstępu.

d\sk

d k, d[TAB]

dk, dak

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false