Zoeken of zoeken en vervangen

Je kunt met Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties woorden zoeken en vervangen in een document, spreadsheet of presentatie. Je kunt ook de sneltoetsen Ctrl + f (⌘ + f op een Mac) gebruiken om binnen een bestand te zoeken.

Zoeken en vervangen in een document of presentatie

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Google Presentaties.
 2. Klik op Bewerken en dan Zoeken en vervangen.
 3. Typ in het vak Zoeken het woord dat je wilt zoeken. Als je het woord wilt vervangen, voer je in het vak 'Vervangen door' het nieuwe woord in.
 4. Als je de volgende instantie van het woord wilt bekijken, klik je op Volgende. Klik op Vorige om terug te keren naar het vorige woord.
 5. Optioneel: Beperk je zoekopdracht door een van de onderstaande opties te gebruiken.
  • Identieke hoofdletters/kleine letters: hiermee zoek je alleen naar woorden met hetzelfde hoofdlettergebruik.
  • Vergelijken met reguliere expressies: in Google Documenten zoek je hiermee naar overeenkomende woorden op basis van reguliere expressies.
 6. Klik op Vervangen als je het gemarkeerde woord wilt vervangen. Als je het woord overal wilt vervangen, klik je op Alles vervangen.

Zoeken en vervangen in een spreadsheet

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Klik op Bewerken en dan Zoeken en vervangen.
 3. Typ in het vak Zoeken het woord dat je wilt zoeken. Wil je het woord vervangen, voer dan in het vak 'Vervangen door' het nieuwe woord in.
 4. Klik op Zoeken om het woord te zoeken. Als je de volgende instantie van het woord wilt weergeven, klik je nogmaals op Zoeken.
 5. Optioneel: Beperk je zoekopdracht door een van de onderstaande opties te gebruiken.
  • Identieke hoofdletters/kleine letters: hiermee maak je de zoekopdracht hoofdlettergevoelig.
  • Zoeken op gehele celinhoud: hiermee zoek je cellen die exact overeenkomen.
  • Zoeken met reguliere expressies: hiermee zoek je naar cellen die overeenkomen met een bepaald patroon.
  • Ook in formules zoeken: hiermee zoek je ook in formules.
 6. Klik op Vervangen als je het gemarkeerde woord wilt vervangen. Als je het woord overal wilt vervangen, klik je op Alles vervangen.

Zoeken en vervangen met reguliere expressies

In Google Documenten en Spreadsheets kun je reguliere expressies gebruiken om tekenreeksen (waaronder tekens, getallen, woorden of patronen) te zoeken en te vervangen. 

Woorden zoeken met reguliere expressies

 1. Open op je computer een document of spreadsheet in Google Documenten of Google Spreadsheets.
 2. Klik op Bewerken en dan Zoeken en vervangen.
 3. Typ in het vak Zoeken de expressie en klik op Zoeken met reguliere expressies of Vergelijken met reguliere expressies.
 4. Klik op Zoeken.

Wanneer je 'Zoeken en vervangen' gebruikt, zijn de resultaten afhankelijk van de selectievakjes die zijn aangevinkt. Voor de onderstaande voorbeelden is het selectievakje 'Identieke hoofdletters/kleine letters' aangevinkt en is 'Zoeken op gehele celinhoud' niet aangevinkt (voor spreadsheets).

Een voorbeeld bekijken

Bedragen in dollars zoeken

Opmerking: Dit voorbeeld werkt alleen in Google Spreadsheets. 

 • Geef in het vak Zoeken het volgende op: ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+
 • Met deze tekenreeks definieer je een bedrag in dollars, waarbij het eerste teken na het dollarteken een cijfer tussen 0 en 9 of een komma is die nul of meerdere keren voorkomt, gevolgd door [.], gevolgd door een cijfer tussen 0 en 9 dat een of meerdere keren wordt herhaald. Met deze zoekopdracht vind je getallen zoals: $4.666, $17.86, $7.76, $.54, $900,001.00, $523,877,231.56.

Amerikaanse postcodes zoeken

 • Geef in het vak Zoeken het volgende op: [0-9]{5}(-[0-9]{4})?
 • Met deze tekenreeks definieer je een Amerikaanse postcode die bestaat uit vijf cijfers met een optioneel koppelteken en een toevoegsel van vier cijfers.

Namen zoeken die beginnen met een kleine letter

Opmerking: Dit voorbeeld werkt alleen in Google Spreadsheets. 

 • Geef in het vak Zoeken het volgende op: ^[a-z].*
 • Deze tekenreeks komt overeen met een cel met een kleine letter die nul of meerdere keren wordt gevolgd door een ander teken. Met deze zoekopdracht vind je bijvoorbeeld: hans, jan, pIETER, vinCent.

Vervangen door reguliere expressies

Je kunt delen van een reguliere expressie vervangen door capture-groepen. Je verwijst naar deze capture-groepen in de tekenreeks 'Vervangen' en je gebruikt hiervoor de notatie '$<group number>'. Opmerking: Capture-groepen werken alleen in Google Spreadsheets. 

Een voorbeeld bekijken

De expressie (\d*)/\d*/(\d{4}) komt overeen met datums zoals 3/8/2015. Deze expressie heeft twee capture-groepen.

 1. (\d*): komt overeen met de maand
 2. (\d{4}): komt overeen met het jaar

Als je alle datums die overeenkomen met de bovenstaande reguliere expressie wilt vervangen door de eerste datum van de maand, gebruik je de tekenreeks '$1/1/$2'. De datum 3/8/2015 wordt dan vervangen door 3/1/2015.

Reguliere expressies

Google-producten gebruiken RE2 voor reguliere expressies. Je kunt alle RE2-expressies bekijken op GitHub.

Als je tekens wilt zoeken die een specifieke betekenis hebben in reguliere expressies, zoals $, plaats je een backslash voor het teken. Als je bijvoorbeeld het $-teken zoekt, typ je \$.

Algemene reguliere expressies

Expressie

Beschrijving

Voorbeeld

Gevonden

Niet gevonden

.

Een punt komt overeen met een teken op die specifieke positie.

k.

ka, kat, kt, aks

mat, lat

*

Een asterisk na een teken komt overeen met een zoekopdracht naar dat voorafgaande teken dat nul of meerdere keren wordt herhaald.

ka*t

kat, kt, kaaat

kAt, kant

+

Een plus na een teken komt overeen met een zoekopdracht naar dat teken dat een of meerdere keren wordt weergegeven.

ka+t

kat, kaaat

kt, kAt, kant

?

De vorige expressie is optioneel.

ka?tg

kt, kat

kAt, kant

^

Een caret-teken moet aan het begin van een reguliere expressie worden geplaatst. Hiermee wordt aangegeven dat de tekenreeks begint met de tekens of reeks die na het caret-teken zijn geplaatst. 

Opmerking: Deze reguliere expressie werkt alleen in Google Spreadsheets.

^[kr]at

kat, rat

Een kat, zijn rat

$

Een dollarteken moet aan het einde van een reguliere expressie worden geplaatst en geeft aan dat de tekenreeks eindigt op de tekens of reeks die vóór het dollarteken zijn geplaatst.

Opmerking: Deze reguliere expressie werkt alleen in Google Spreadsheets.

[kr]at$

kat, rat, meerkat

katten, kater, kattig

{A, B}

De vorige expressie wordt A tot B keer herhaald. A en B zijn cijfers.

k(a{1,2})t

kat, kaat

kt, kaaat, kAt

[x], [xa], [xa5]

Een tekenset geeft aan dat alleen deze tekens zich op de huidige positie kunnen bevinden. Doorgaans zijn alle tekens tussen vierkante haken geldig, ook tekens die eerder zijn beschreven voor expressies: [xa,$5Gg].

k[ai]t

kat, kit

kt, kAt, kaaat

[a-z]

Een tekensetbereik definieert een zoekopdracht naar een teken in het opgegeven bereik van tekens. Veelgebruikte bereiken zijn a-z, A-Z en 0-9. Meerdere bereiken kunnen worden gecombineerd in één bereik: [a-zA-Z0-9]. Bereiken kunnen ook worden gecombineerd met tekensets (die eerder zijn beschreven): [a-zA-Z,&*].

k[a-i]t

kat, kit, kct, kht

kt, kAt, kot

[^a-fDEF]

Een tekenset die begint met een ^, definieert een zoekopdracht naar een teken dat geen deel uitmaakt van de opgegeven set.

k[^oey]t

kat, kAt, kit, k$t

kt, kot, ket, kyt

\s

Elk teken dat overeenkomt met een spatie of andere witruimte.

k\st

k t, k[TAB]t

kt, kat

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?