שימוש בתכונה 'חיפוש והחלפה'

באפשרותכם לחפש ולהחליף מילים בתוך מסמך, גיליון אלקטרוני או מצגת, ב-Google Docs‏‏‏‏‏‏‏‏‏,‏‏‏‏‏‏‏ Sheets ו-Slides. אפשר גם לבצע חיפוש בקובץ בעזרת מקש הקיצור Ctrl + f}‏‏ (f+⌘ ב-Mac).

שימוש ב'חיפוש והחלפה' במסמך או במצגת

 1. במחשב, פותחים מסמך ב-Google Docs או מצגת ב-Google Slides.
 2. לוחצים על עריכה ואז חיפוש והחלפה.
 3. לצד המילה 'חיפוש', מקלידים את המילה שברצונכם לאתר. אם ברצונכם להחליף אותה במילה חדשה, יש להזין את המילה החדשה לצד הכיתוב "החלפה ב".
 4. כדי לראות את המופע הבא של המילה במסמך, לוחצים על הבא. כדי לחזור אחורה למופע הקודם של המילה במסמך, לוחצים על הקודם.
 5. אופציונלי: אפשר להצר את החיפוש בעזרת אחת האפשרויות הבאות:
  • התאמה של סוג אות: המערכת תתאים רק מילים עם אותן אותיות רישיות כמו במילה או בביטוי שמחפשים.
  • התאמה באמצעות ביטויים רגולריים: ב-Google Docs, התאמת המילים תתבצע על בסיס ביטויים רגולריים.
 6. כדי להחליף את המילה המודגשת, לוחצים על החלפה. כדי להחליף את המילה בכל המופעים שלה במסמך, לוחצים על החלפת הכול.

השימוש ב'חיפוש והחלפה' בגיליון אלקטרוני

 1. במחשב, פותחים גיליון אלקטרוני ב-Google Sheets.
 2. לוחצים על עריכה ואז חיפוש והחלפה.
 3. לצד המילה "חיפוש", מקלידים את המילה שרוצים לאתר, ואם ברצונכם להחליפה במילה חדשה, מזינים את המילה החדשה לצד הכיתוב "החלפה ב".
 4. לחיפוש המילה, לוחצים על חיפוש. כדי לראות את המופע הבא של המילה במסמך, לוחצים שוב על חיפוש .
 5. אופציונלי: אפשר להצר את החיפוש בעזרת אחת האפשרויות הבאות:
  • התאמה של סוג אות: החיפוש יביא בחשבון נוכחות של אותיות רישיות.
  • התאמה של כל תוכן התא: יתבצע חיפוש של תאים זהים לחלוטין.
  • חיפוש באמצעות ביטויים רגולריים: מתבצע חיפוש של תאים שמתאימים לדפוס מסוים.
  • חיפוש גם בתוך הנוסחאות: החיפוש כולל נוסחאות.
 6. כדי להחליף את המילה המודגשת, לוחצים על החלפה. כדי להחליף את המילה בכל המופעים שלה במסמך, לוחצים על החלפת הכול.

חיפוש והחלפה של פריטים באמצעות ביטויים רגולריים

ב-Google Docs וב-Sheets, אפשר לחפש ולהחליף מחרוזות טקסט, כולל תווים, מספרים, מילים או דפוסים, באמצעות ביטויים רגולריים. 

איתור מילים באמצעות ביטויים רגולריים

 1. במחשב, פותחים מסמך או גיליון אלקטרוני ב-Google Docs או ב-Google Sheets
 2. לוחצים על עריכה ואז חיפוש והחלפה.
 3. לצד המילה "חיפוש", מקלידים את הביטוי, ולוחצים על חיפוש באמצעות ביטויים רגולריים או על התאמה באמצעות ביטויים רגולריים.
 4. לוחצים על חיפוש.

כשמשתמשים ב'חיפוש והחלפה', התוצאות תלויות בתיבות שבחרתם לסמן. בדוגמאות שבהמשך, התיבה של "התאמה של סוג אות' מסומנת, ואילו התיבה של "התאמה לתוכן של כל התא" (לגליונות אלקטרוניים) לא מסומנת.

לדוגמה

חיפוש של סכומים בדולרים

לתשומת לבכם: הדוגמה הזאת פועלת ב-Google Sheets בלבד. 

 • בשדה "חיפוש", מזינים: ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+
 • המחרוזת הזו מייצגת כל סכום בדולרים שמתחיל בספרה בין 0-9 או פסיק, שחוזרים אפס או יותר פעמים, בעקבותיהם נקודה [.], ואחריה כל ספרה בין 0-9 שחוזרת פעם אחת או יותר. החיפוש הזה יכול לאתר מספרים כמו: $4.666, $17.86, $7.76, 54.$, $900,001.00, $523,877 ו-231.56.

חיפוש של מספרי מיקוד בארצות הברית

 • בשדה "חיפוש", מזינים: [0-9]{5}(-[0-9]{4})?
 • המחרוזת הזו מייצגת מספר מיקוד בארצות הברית, שמורכב מ-5 ספרות, אחריהן יכול לבוא מקף, ואחריו מספר נוסף בן 4 ספרות.

חיפוש שמות המתחילים באות קטנה

לתשומת לבכם: הדוגמה הזאת פועלת ב-Google Sheets בלבד. 

 • בשדה "חיפוש", מזינים: ^[a-z].*
 • מחרוזת זו מייצגת תא עם אות קטנה ואחריה תו אחר, שחוזר 0 פעמים או יותר. החיפוש הזה ימצא מילים כמו bob‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏,‏‏‏‏‏‏‏‏ jim‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏, ‏‏‏‏‏‏‏‏gEORGE או marTin.

החלפה בביטויים רגולריים

ניתן להחליף חלקים מהביטוי הרגולרי בקבוצה לחילוץ. במחרוזת ה"החלפה" מציינים את קבוצות החילוץ בעזרת הפורמט ‎".<group number>$"‎ לתשומת לבכם: בקבוצות חילוץ אפשר להשתמש רק ב-Google Sheets. 

לדוגמה

הביטוי ({d*)/\d*/(\d{4\) מתאים אליו תאריכים כמו 3/8/2015. ביטוי זה מכיל שתי קבוצות לחילוץ.

 1. (\d*) - מתאים את החודש
 2. ({d{4\) - מתאים את השנה

נניח שעליכם להחליף כל תאריך שמתאים לביטוי הרגולרי שלמעלה בתאריך שמייצג את היום הראשון בחודש. לשם כך תשתמשו במחרוזת ‎‎"$1/1/$2."‎‎. התאריך 3/8/2015 יוחלף ב-3/1/2015.

ביטויים רגולריים

מוצרים של Google משתמשים ב-RE2 לביטויים רגולריים. ניתן לראות את כל הביטויים של RE2 ב-GitHub.

אם ברצונכם לחפש תו שיש לו משמעות בביטויים רגולריים, כמו $, שימו לפניו קו נטוי הפוך. למשל, כדי לאתר את התו $ יש להקליד \$.

ביטויים רגולריים נפוצים

ביטוי

תיאור

דוגמה

מתאים למילים:

לא מתאים למילים:

.

נקודה מייצגת כל תו שנמצא בעמדה הנתונה.

ד.

דו, דוב, דל, בדל

רוב, גוב

*

כוכבית אחרי תו מסוים מייצגת חיפוש של אותו תו כשהוא חוזר על עצמו 0 פעמים או יותר.

אל*י

אלי, אי, אללי

אלפי

+

סימן פלוס אחרי תו מסוים מייצג חיפוש אחרי אותו תו כשהוא מופיע פעם אחת או יותר.

אל+י

אלי, אללי

אי, אלפי

?

הביטוי שבא לפניו לא חייב להופיע

אל?י

אי, אלי

אלפי

^

סימן קארה צריך להופיע בתחילתו של הביטוי הרגולרי. פירושו שהמחרוזת מתחילה בתו(וים) או ברצף שאחרי סימן הקארה. 

לתשומת לבכם: הביטוי הרגולרי הזה פועל רק ב-Google Sheets.

^[או]לי

אלי, ולי

באלי, וכולי

$

סימן דולר חייב לבוא בסוף הביטוי הרגולרי ופירושו שהמחרוזת נגמרת בתו(וים) או ברצף שקודם לסימן הדולר.

לתשומת לבכם: הביטוי הרגולרי הזה פועל רק ב-Google Sheets.

[או]לי$

אלי, ולי, שלט ולי

אלים, ולים, אלייך

{A, B}

הביטוי שקודם לביטוי הרגולרי חוזר על עצמו בין A ל-B פעמים, כאשר A ו-B הם מספרים.

א(ל{1,2})י

אלי, אללי

אי, אלללי

[x], [xa], [xa5]

קבוצה של תווים פירושה שרק אחד מהם צריך להופיע בעמדה הנתונה. בתוך הסוגריים לרוב כל תו הוא חוקי, כולל התווים שהוזכרו לעיל כחלק מביטויים רגולריים: [.xa,$5Gg]

א[לפ]י

אלי, אפי

אי, אלללי

[a-z]

טווח של כמה תווים פירושו חיפוש של תו שנכלל בתוך הטווח הזה. טווחים נפוצים הם למשל א-ת ו-0-9. אפשר לחבר כמה טווחים לכדי טווח אחד: [א-ת0-9]. אפשר גם לשלב יחד טווחים וקבוצות של תווים (שהוזכרו קודם): [א-ת,&*].

א[ל-צ]י

אלי, אמי, אני, אפי

אי, אבי

[^a-fDEF]

קבוצה של תווים שמתחילה ב-^ פירושה חיפוש של תו שאינו כלול בקבוצה הזאת.

א[^בהר]י

אלי, אזי, א$י

אי, אבי, אהי, ארי

\s

כל תו שמהווה רווח.

א\sי

א י, א[TAB]י

אי, אלי,

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
false
true
true
35
false