Samarbeta och kommentera med ett skärmläsningsprogram

Obs! Kontrollera att du har aktiverat stöd för skärmläsningsprogram i Dokument innan du följer stegen nedan.

Dela en fil

 1. Öppna Arkiv-menyn via webbläsarens knapp för kortkommando:
  • Windows med Chrome: Alt + f
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Skift + f
  • Chrome OS: Alt + f
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + f
 2. Välj Dela och lägg sedan till personer via delningsdialogrutan.

Läs mer om hur du delar filer.

Arbeta med andra i realtid 

Obs! Samarbete i realtid är tillgängligt för dokument, kalkylark, presentationer och teckningar, men inte för formulär.
Om du redigerar en delad fil visar skärmläsaren när andra personer öppnar eller lämnar filen. I dokument, presentationer och teckningar hör du en avisering om du är nära text eller en bild som någon annan redigerar. 

Google Dokument

Så här tar du reda på vem som för närvarande jobbar i dokumentet och lyssnar på en beskrivning av de skrivbehörigas ändringar i realtid:

Så här följer du alla skrivbehörigas ändringar:

 1. Kontrollera att du har stöd för skärmläsningsprogram
 2. Använd följande kortkommando för att se liveredigeringar för alla användare med skrivbehörighet:
  • Windows och Chrome OS: Ctrl + Alt + Skift + r
  • Mac: ⌘ + Option + Skift + r

Så här följer du en skrivbehörigs ändringar:

 1. Kontrollera att du har stöd för skärmläsningsprogram.
 2. Flytta till menyraden med kortkommandot för din webbläsare:
  • Windows med Chrome: Alt + f
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Skift + f 
  • Chrome OS: Alt + f
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + f
 3. Tryck på Skift + Tabb tills du kommer till Redigeringsbehöriga. 
 4. Tryck på Retur på en skrivbehörigs namn i listan. Användare med skrivbehörighet måste vara aktiva för att det ska gå att följa deras liveredigeringar.

Använd följande kortkommandon för att gå igenom tidigare ändringar för en eller flera användare med skrivbehörighet:

 • Flytta uppåt eller nedåt med en ändring: uppåt- eller nedåtpilen
 • Flytta uppåt eller nedåt med tio ändringar: Page Up eller Page Down
 • Hoppa till den första eller sista ändringen i listan: Home eller End
 • Hoppa till det område där en ändring gjordes: tryck på Retur på ändringen.

Tips

 • Ändringsförslag och kommentarer i ett dokument visas inte som ändringar. 
 • Om ett dokument återställs till en tidigare version försvinner listan med ändringar. 
 • Om du vill öppna ett chattfönster där du kan chatta med andra trycker du på Skift + Escape.

Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Teckningar

Så här tar du reda på vem som för närvarande jobbar i filen:

 1. Flytta till menyraden med kortkommandot för din webbläsare:
  • Windows med Chrome: Alt + f
  • Windows med andra webbläsare: Alt + Skift + f 
  • Chrome OS: Alt + f
  • Mac: Använd först tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan Ctrl + Option + f 
 2. Tryck på Skift + Tabb tills du kommer till Redigeringsbehöriga.
 3. Om du vill hoppa till den plats i filen där en annan person är trycker du på Retur på personens namn i listan.

Om du vill öppna ett chattfönster där du kan chatta med andra trycker du på Skift + Escape.

Stäng av redigeringsmeddelanden

I dokument, kalkylark och presentationer, kan du stänga av skärmläsarmeddelanden om andra som öppnar, redigerar eller lämnar filen.

 1. På Verktyg-menyn väljer du Inställningar för tillgänglighet.
 2. Avmarkera Aktivera redigeringsmeddelanden.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?