Không thể mở tệp hoặc thư mục Google

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Nếu tệp không mở thì có thể do một số vấn đề sau:

  • Chủ sở hữu tệp đã không cấp cho bạn quyền xem tệp này.
  • Bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google khác.
  • Bạn bị từ chối truy cập do ai đó đã xóa quyền xem tệp của bạn.

Xin quyền mở tệp

  1. Mở tệp.
  2. Trên trang "Bạn cần có quyền truy cập", hãy nhấp vào Yêu cầu quyền truy cập.
  3. Chủ sở hữu tệp sẽ nhận được email yêu cầu phê duyệt. Sau khi họ phê duyệt yêu cầu của bạn, bạn sẽ nhận được email.

Mẹo: Nếu bạn cần quyền truy cập ngay lập tức, hãy liên hệ với chủ sở hữu của tệp và yêu cầu họ cấp quyền truy cập cho bạn.

Thử dùng một Tài khoản Google khác

Nếu bạn có nhiều Tài khoản Google, hãy xem liệu bạn có quyền truy cập vào tệp bằng tài khoản khác không.

Để chuyển sang tài khoản khác, hãy thực hiện như sau:

  1. Mở tệp.
  2. Trên trang "Bạn cần có quyền truy cập", hãy nhấp vào Chuyển đổi tài khoản.
  3. Đăng nhập bằng Tài khoản Google khác và xem liệu bạn có thể mở tệp không.

Nhận thêm trợ giúp

Nếu bạn vẫn không thể mở tệp hoặc thư mục, hãy xem câu trả lời trong diễn đàn Google Drive.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false