เปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ Google ไม่ได้

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

หากเปิดไฟล์ไม่ได้ อาจเกิดจากข้อผิดพลาดต่อไปนี้

  • เจ้าของไฟล์ไม่ให้สิทธิ์คุณดูไฟล์
  • คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google อื่นอยู่
  • การเข้าถึงอาจถูกปฏิเสธเนื่องจากมีคนนำสิทธิ์ของคุณในการดูไฟล์ออก

การรับสิทธิ์เพื่อเปิดไฟล์

  1. เปิดไฟล์
  2. ที่หน้า "คุณต้องมีสิทธิ์" ให้คลิกขอรับสิทธิ์การเข้าถึง
  3. เจ้าของไฟล์จะได้รับอีเมลขอรับการอนุมัติ คุณจะได้รับอีเมลหลังจากที่เจ้าของอนุมัติแล้ว

หากต้องการสิทธิ์เข้าถึงทันที

โปรดติดต่อและขอให้เจ้าของไฟล์นั้นให้สิทธิ์เข้าถึงแก่คุณ

ลองใช้บัญชี Google อื่น

หากมีบัญชี Google มากกว่า 1 บัญชี โปรดลองดูว่าสามารถใช้บัญชีอื่นเข้าถึงไฟล์ได้ไหม

หากต้องการสลับบัญชี ให้ทำดังนี้

  1. เปิดไฟล์
  2. ในหน้า "คุณต้องมีสิทธิ์" ให้คลิกสลับบัญชี
  3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google อื่น และดูว่าสามารถเปิดไฟล์ได้ไหม

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ไม่ได้ ให้อ่านข้อมูลคำตอบต่างๆ ในฟอรัม Google ไดรฟ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร