Een Google-bestand of -map kan niet worden geopend

Wil je meer uit Google Documenten halen voor werk of school? Meld je aan voor een kosteloze proefperiode voor Google Workspace.

Als je een bestand niet kunt openen, kan dit een van de volgende redenen hebben:

  • De eigenaar heeft je geen toestemming gegeven om het bestand weer te geven.
  • Je bent ingelogd bij een ander Google-account.
  • Iemand heeft je weergaverechten voor het bestand verwijderd.

Toestemming vragen om het bestand te openen

  1. Open het bestand.
  2. Klik op Toegang vragen op de pagina 'Je hebt toestemming nodig'.
  3. De eigenaar van het bestand ontvangt een e-mail met je verzoek om toegang. Als hij het verzoek goedkeurt, ontvang je een bevestiging via e-mail.

Als je meteen toegang nodig hebt

Neem contact op met de eigenaar van het bestand en vraag hem je toegang te verlenen.

Een ander Google-account proberen

Heb je meerdere Google-accounts, dan kun je proberen of je het bestand kunt openen met een ander account.

Overschakelen naar een ander account:

  1. Open het bestand.
  2. Klik op Schakelen tussen accounts op de pagina 'Je hebt toestemming nodig'.
  3. Log in met een ander Google-account en probeer of je het bestand kunt openen.

Meer hulp

Kun je een bestand of map nog steeds niet openen, bekijk dan de antwoorden in het Helpforum van Google Drive.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?