Google E-Tablolar'da dizi kullanımı

Dizi, satırlardan ve sütunlardan oluşan bir değer tablosudur. Hücrelerinizdeki değerleri belirli bir düzende gruplandırmak istiyorsanız e-tablonuzda dizileri kullanabilirsiniz.

Bazı işlevler dizi döndürür. Örneğin, IMPORTRANGE, başka bir e-tablodaki belirtilen aralığı içe aktararak bir değer dizisi döndürür. IMPORTRANGE işlevini kullanarak bir formül yazdığınızda, dizi sonucunun sağdaki ve alttaki hücrelere taştığını görürsünüz.

Bir aralığı (ör. A1:B6) girdi parametresi olarak alan işlevler onun yerine bir diziyi de kabul eder. Örneğin, SPARKLINE, grafiği çıkarılacak değerleri belirtmek için ilk parametre olarak bir aralığı alır. IMPORTRANGE işlevinin dizi sonucunu SPARKLINE işlevinin girdisi olarak kullanabilirsiniz.

=SPARKLINE(IMPORTRANGE(...))

Dizi oluşturma

Ayrıca, ayraçları { } kullanarak e-tablonuzdaki bir formülde kendi dizilerinizi de oluşturabilirsiniz. Ayraçlar, değerleri gruplandırmanıza olanak tanır. Bununla birlikte, değerlerin hangi düzende görüntüleneceğini belirlemek için aşağıdaki noktalama işaretlerini kullanırsınız:

  • Virgül: Bir dizide bir veri satırı yazmanıza yardımcı olmak için sütunları ayırır. Örneğin, ={1, 2} (Türkçede ={1\ 2}), 1 rakamını ilk hücreye, 2 rakamını ise yeni bir sütunda sağdaki hücreye yerleştirir.
  • Noktalı virgül: Bir dizide bir veri sütunu yazmanıza yardımcı olmak için satırları ayırır. Örneğin, ={1; 2}, 1 rakamını ilk hücreye, 2 rakamını ise yeni bir satırda alttaki hücreye yerleştirir.

Not: Ondalık ayırıcı olarak virgül kullanan ülkelerde (örneğin 1,00 TL), dizi oluşturulurken virgül, ters eğik çizgiyle (\) değiştirilir.

Yine bu noktalama işaretini kullanarak birden çok aralığı tek bir sürekli aralık halinde birleştirebilirsiniz. Örneğin, A1-A10 arasındaki değerlerle D1-D10 arasındaki değerleri birleştirmek için, sürekli bir sütunda bir aralık oluşturmak üzere şu formülü kullanabilirsiniz: ={A1:A10; D1:D10}

Mevcut formüllere dizi ekleme

Formüllerinizden satırlara veya sütunlara dönüşleri organize etmek için, diğer mevcut formüllerde ayraçlar yardımıyla dizileri de kullanabilirsiniz.

Örneğin, ={SUM(A1:A10), SUM(B1:B10)} (Türkçede ={SUM(A1:A10)\ SUM(B1:B10)} iki değer üretir. İlk hücre A1-A10 arasındaki toplamı, sağdaki hücreyse B1-B10 arasındaki toplamı içerir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?