Korzystanie z tablic w Arkuszach Google

Tablica składa się wierszy i kolumn, w których znajdują się wartości. Możesz zastosować tablicę w arkuszu, jeśli chcesz uporządkować wartości komórek w określonej kolejności.

Niektóre funkcje zwracają tablice. Na przykład funkcja IMPORTRANGE zwraca tablicę wartości przez zaimportowanie określonego zakresu z innego arkusza kalkulacyjnego. Gdy napiszesz formułę przy użyciu funkcji IMPORTRANGE, wynik w postaci tablicy wypełni komórki po prawej i poniżej.

Każda funkcja, której parametrem wejściowym jest zakres (np. A1:B6), akceptuje też w jego miejsce tablicę. Na przykład pierwszym parametrem funkcji SPARKLINE jest zakres danych określający wartości, na podstawie których tworzony jest wykres. Jako parametru wejściowego funkcji SPARKLINE można użyć tablicy będącej wynikiem funkcji IMPORTRANGE.

=SPARKLINE(IMPORTRANGE(...))

Tworzenie tablic

W arkuszu kalkulacyjnym możesz też utworzyć własne tablice w formule za pomocą nawiasów klamrowych { }. Umożliwiają one grupowanie wartości. Aby określić kolejność wyświetlania wartości, użyj następujących znaków interpunkcyjnych:

  • Przecinki: służą do oddzielania kolumn i pozwalają zapisać wiersz danych w postaci tablicy. Na przykład formuła ={1, 2} spowoduje umieszczenie liczby 1 w pierwszej komórce i liczby 2 w komórce po prawej stronie w nowej kolumnie.
  • Średniki: służą do oddzielania wierszy i pozwalają zapisać kolumnę danych w postaci tablicy. Na przykład formuła ={1; 2} spowoduje umieszczenie liczby 1 w pierwszej komórce i liczby 2 w komórce poniżej w nowym wierszu.

Uwaga: w krajach, w których jako separatory dziesiętne są stosowane przecinki (np. 1,00 EUR), podczas tworzenia tablicy przecinki są zastępowane przez ukośniki (\).

Korzystając z tych samych znaków interpunkcyjnych, możesz połączyć kilka zakresów w jeden. Jeśli na przykład chcesz połączyć wartości z komórek A1–A10 z wartościami z komórek D1–D10, możesz utworzyć zakres w postaci ciągłej kolumny, stosując formułę ={A1:A10; D1:D10}.

Dodawanie tablic do istniejących formuł

Tablic możesz też używać w już istniejących formułach – za pomocą nawiasów klamrowych można uporządkować wyniki formuły w wierszach i kolumnach.

Na przykład formuła ={SUM(A1:A10), SUM(B1:B10)} utworzy dwie wartości. Pierwsza komórka będzie zawierała sumę wartości od A1 do A10, a komórka po prawej stronie – sumę wartości od B1 do B10.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false