Použití polí v Tabulkách Google

Pole je tabulka (složená z řádků a sloupců), která obsahuje hodnoty. Chcete-li seskupit hodnoty buněk do určitého pořadí, můžete v tabulce použít pole.

Některé funkce vrací pole. Například funkce IMPORTRANGE vrátí pole hodnot tak, že naimportuje zadaný rozsah z jiné tabulky. Po zadání vzorce s funkcí IMPORTRANGE se výsledek v podobě pole zobrazí i v dalších buňkách vpravo a níže.

Každá funkce, která přijme jako vstupní parametr rozsah (např. A1:B6), umí také místo rozsahu použít pole. Například funkce SPARKLINE používá rozsah jako první parametr k určení hodnot, které je třeba znázornit. Výsledek funkce IMPORTRANGE ve formátu pole můžete použít jako vstup pro funkci SPARKLINE.

=SPARKLINE(IMPORTRANGE(...))

Vytváření polí

V tabulce můžete také vzorcem vytvořit vlastní pole pomocí závorek {}. Složené závorky umožňují seskupit hodnoty a pomocí následující interpunkce určit pořadí, ve kterém se hodnoty zobrazí:

  • Zpětná lomítka: Oddělují sloupce, abyste mohli do pole zadat řádek dat. Příklad: ={1\ 2} přidá číslo 1 do první buňky a číslo 2 do buňky vpravo do nového sloupce.
  • Středníky: Oddělují řádky, abyste mohli vytvořit sloupec dat v poli. Příklad: ={1; 2} přidá číslo 1 do první buňky a číslo 2 do buňky níže do nového řádku.

Poznámka: V zemích, kde se jako desetinné oddělovače používají čárky (například 1,00 €), se při vytváření polí místo čárky používá zpětné lomítko (\).

Pomocí stejné interpunkce můžete spojit více rozsahů do jednoho souvislého rozsahu. Chcete-li například spojit hodnoty A1 až A10 s hodnotami D1 až D10, můžete vytvořit rozsah v souvislém sloupci pomocí následujícího vzorce: ={A1:A10; D1:D10}

Přidávání polí do existujících vzorců

Pole můžete použít s jinými existujícími vzorci také k uspořádání vrácených výsledků vzorců do řádků nebo sloupců pomocí složených závorek.

Například ={SUMA(A1:A10)\ SUMA(B1:B10)} vytvoří dvě hodnoty. První buňka bude obsahovat součet hodnot A1 až A10 a buňka napravo bude obsahovat součet hodnot B1 až B10.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?