Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Uw document toegankelijk maken

Wanneer u een document maakt met Google Documenten, kunt u de onderstaande tips gebruiken om er zeker van te zijn dat uw document voor iedereen leesbaar is, inclusief voor mensen met een beperking.

Toegankelijkheid van Google Documenten

Google Documenten is ontworpen om goed te werken met schermlezers en andere ondersteunende technologieën. De onderstaande ingebouwde functies maken uw document beter leesbaar.

 • Koppen: als u koppen gebruikt om uw documenten in gedeelten te verdelen, wordt het voor mensen makkelijker om door uw document te navigeren, vooral als ze sneltoetsen gebruiken. U kunt de standaard kopstijlen gebruiken of uw eigen kopstijlen maken. Meer informatie over hoe u koppen kunt toevoegen en aanpassen.
 • Lijsten: het is meestal makkelijker om lijsten met opsommingstekens of nummers te lezen dan lange zinnen met ingesloten lijsten. In Google Documenten worden automatisch bepaalde typen lijsten gedetecteerd. Als u bijvoorbeeld in uw document een nieuwe regel begint met het nummer '1' gevolgd door een punt, wordt deze nieuwe regel automatisch het eerste item van de genummerde lijst. Meer informatie over het opmaken van lijsten met opmaaktekens en nummers.
 • Alternatieve tekst: gebruik alternatieve tekst (alt-tekst) voor afbeeldingen, tekeningen en andere graphics. Anders horen de gebruikers van de schermlezer alleen 'afbeelding'. Voor sommige afbeeldingen wordt automatisch alternatieve tekst gegenereerd, dus het is een goed idee om te controleren dat deze automatische alternatieve tekst gewenst is. Als u alternatieve tekst wilt toevoegen of bewerken, selecteert u eerst de afbeelding en gaat u vervolgens naar Opmaak > Alternatieve tekst. Voer alternatieve tekst in het veld 'Beschrijving' in.
 • Tabellen: gebruik tabellen voor het weergeven van gegevens, niet voor het visueel wijzigen van de paginalay-out. Zorg er daarnaast voor dat u koppen gebruikt in tabellen, omdat schermlezers automatisch de eerste rij als de koprij lezen. Tip: als u snel een tabel wilt invoegen, drukt u op Alt + / om te zoeken in de menu's en vervolgens geeft u de afmetingen op (bijvoorbeeld 3 x 5).
 • Oriëntatiepunten: met oriëntatiepunten zoals koppen, voetnoten, paginanummers en pagina-aantallen (alle in het menu 'Invoegen') kunnen uw lezers zich oriënteren in uw document. Als u de toegankelijkheid wilt optimaliseren, gebruikt u één of meer van deze oriëntatiepunten, vooral in lange documenten.
 • Opmerkingen en suggesties: gebruik de functies voor opmerking plaatsen en suggesties doen in plaats van notities te schrijven in de tekst van het document. De gebruikers van schermlezers kunnen navigeren tussen de opmerkingen met de sneltoetsen in plaats van dat ze in uw document moeten zoeken. De eigenaar van het document kan ook e-mailmeldingen ontvangen of reacties bekijken.

Andere tips voor het leesbaar maken van documenten

Naast het gebruik van de bovenstaande ingebouwde functies van Google Documenten kunt u de inhoud van uw document zo ontwerpen dat deze voor iedereen beter te lezen is.

 • Kleurcontrast: met goede kleurcontrasten zijn de tekst en afbeeldingen beter te lezen en te begrijpen. In de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (toegankelijkheidsrichtlijnen voor webinhoud) wordt een minimale ratio van 3:1 voor teksten met grote letters en 4.5:1 voor andere teksten en afbeeldingen aangeraden. Vermijd bijvoorbeeld lichtgrijze tekst op een witte achtergrond. Als u het contrast wilt controleren, gebruikt u de contrastchecker van WebAIM.
 • Tekstgrootte: als u uw document leesbaar wilt maken, moet u geen kleine lettertypen gebruiken.
 • Lengte van zin en paragraaf: als u er zeker van wilt zijn dat de tekst in uw document helder en leesbaar is, houdt u de zinnen en alinea's kort.
 • Tekstuitlijning: gebruik indien mogelijk links uitgelijnde tekst. Uitgevulde tekst is moeilijker te lezen omdat er extra ruimte tussen de woorden staat. Als u uw tekst links wilt uitlijnen, drukt u op Control + Shift + L (Windows of Chrome OS) of ⌘ + Shift + L (Mac).
 • Opmaak in combinatie met tekst: vertrouw niet alleen op de visuele opmaak om de betekenis over te brengen. Schermlezers geven mogelijk geen opmaakwijzigingen aan, zoals vette of gemarkeerde tekst. Als u bijvoorbeeld een belangrijk gedeelte van de tekst wilt markeren, moet u de tekst niet alleen maar markeren. Voeg naast de markering het woord 'Belangrijk' toe.
 • Informatieve links: schermlezers kunnen scannen op links, dus informatieve tekst is handig. U kunt het beste de titel van de pagina als gelinkte tekst gebruiken. Als er bijvoorbeeld een link naar je profielpagina staat, zou de gelinkte tekst 'mijn profiel' moeten zijn en niet 'klik hier' of de volledige URL.

HTML-weergave van Google Presentaties

 • Met de HTML-weergave geef je de hele presentatie weer op één HTML-pagina waar je doorheen kunt scrollen, in plaats van dia voor dia in de gewone presentatiemodus. Dit is een handige functie wanneer mensen in je publiek schermlezers gebruiken en je de tekst toegankelijker voor ze wilt maken.
 • Als je een presentatie wilt openen in HTML-weergave, ga je naar het menu Weergave en selecteer je HTML-weergave. Je kunt ook gebruikmaken van de sneltoetsen Ctrl + Alt + H (Cmd + Option + H op een Mac).

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?