Trend çizgisi ekleme ve düzenleme

Trend çizgisi ekleme

Grafiklerinizdeki kalıpları görmek için trend çizgileri ekleyebilirsiniz.

Trend çizgisi oluşturmadan önce: Çubuk grafiğe, çizgi grafiğe, sütun grafiğe veya dağılım grafiğine trend çizgileri ekleyebilirsiniz.

 1. Bilgisayarınızdaki Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Bir grafiği çift tıklayın.
 3. Sağda Özelleştir ve sonra Seri'yi tıklayın.
 4. İsteğe bağlı: "Şuna uygula" seçeneğinin yanında, trend çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin.
 5. Trend çizgisi'ni tıklayın. Bu seçeneği görmüyorsanız verilerinizde trend çizgileri kullanılamıyor demektir.
Trend çizgisinde değişiklikler yapma
 1. Bilgisayarınızdaki Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Bir grafiği çift tıklayın.
 3. Sağda Özelleştir ve sonra Seri'yi tıklayın.
 4. İsteğe bağlı: "Şuna uygula" seçeneğinin yanında, trend çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin.
 5. "Trend çizgisi" bölümünde şunları düzenleyebilirsiniz:
  • Trend çizgilerinin türleri.
  • Çizgi rengi, opaklık veya kalınlık.
  • Etiketler.
  • R-kare. Trend çizgisinin verilere ne kadar uyduğunu gösterir. R^2 = 1 değerine ne kadar yakınsa o kadar uygundur. Bu seçenek yalnızca bir gösterge eklerseniz kullanılabilir.
  • Polinom dereceleri. Bu seçenek yalnızca polinom trend çizgileri için kullanılabilir.
  • Ortalama türleri. Bu seçenek yalnızca hareketli ortalama trend çizgileri için kullanılabilir.
  • Dönemler. Bu seçenek yalnızca hareketli ortalama trend çizgileri için kullanılabilir.
Trend çizgileri ve kullanılacak denklemler
 • Doğrusal: Düz bir çizgiyi yakından takip eden veriler içindir.
 • Trend çizgisi denklemi: y = mx+b.
 • Üstel: Geçerli değeriyle orantılı olarak artış ve düşüş gösteren veriler içindir.
 • Trend çizgisi denklemi: y = A*e^(Bx).
 • Polinom: Farklılık gösteren veriler içindir.
 • Trend çizgisi denklemi: ax^n + bx^(n-1) + … + zx^0.
 • Logaritmik: Hızlı bir oranda artış veya düşüş gösteren, sonra da düz bir seyir izleyen veriler içindir.
 • Trend çizgisi denklemi: y = A*ln(x) + B.
 • Kuvvet serisi: Geçerli değeriyle orantılı olarak, aynı oranda artış veya düşüş gösteren veriler içindir.
 • Trend çizgisi denklemi: y = A*x^b.
 • Hareketli ortalama: İstikrarsız veya daha değişken verilerin dengeli hale getirilmesine yardımcı olur.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?