แก้ไขภาพวาดด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณแก้ไขภาพวาดในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอได้

หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้การรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Google เอกสารแล้ว

ใช้แป้นพิมพ์ลัด

หากต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดในภาพวาด ให้กด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + / (Mac) คุณจะค้นหาการดำเนินการต่างๆ เช่น insert หรือ resize ได้ หากต้องการกลับไปที่ภาพวาด ให้กด Escape

ดำเนินการด่วนด้วยการค้นหาเมนู

 1. กด Alt + / (Windows, Chrome OS) หรือ Option + / (Mac)
 2. พิมพ์คำสั่ง เช่น Rename หรือ Insert 
 3. กดลูกศรชี้ลงเพื่อฟังผลการค้นหา เช่น หากคุณพิมพ์ Insert ตัวเลือกของคุณจะประกอบด้วยการเพิ่มรูปภาพ การแสดงความคิดเห็น และตัวเลือกอื่นๆ 
 4. หากต้องการเลือกการดำเนินการ ให้กด Enter

ใช้เมนู ปุ่มระดับบนสุด และแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: หากไม่มีปุ่มและเมนูที่ด้านบนสุด ให้กด Ctrl + Shift + f (Windows, Chrome OS หรือ Mac)

หากต้องการเรียกดูเมนู ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเมนู "ไฟล์" โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + f
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + f
  • Chrome OS: Alt + f
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + f
 2. กดลูกศรชี้ขวาเพื่อสำรวจเมนูอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแก้ไข ดู แทรก จัดรูปแบบ จัดเรียง เครื่องมือ ตาราง ความช่วยเหลือ และการเข้าถึง

เคล็ดลับ: หากต้องการความช่วยเหลือ ให้เปิดเมนูความช่วยเหลือและเลือกขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ กด Tab เพื่อไปยังช่องค้นหา จากนั้นพิมพ์คำค้นหา เช่น Images และกด Enter ระบบจะแสดงความช่วยเหลือในช่องซึ่งคุณจะอ่านหรือดูหัวข้ออื่นๆ ได้ หากต้องการกลับไปที่ภาพวาด ให้กด Escape

คุณจะเปลี่ยนไปใช้การควบคุมอื่นๆ ในเมนูได้อีก 2 ชุดดังนี้

 • ปุ่มระดับบนสุด: ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการทำงานระดับภาพวาด เช่น การเปลี่ยนชื่อ ติดดาว แชร์ หรือย้ายภาพวาดไปที่โฟลเดอร์อื่น โดยกด Shift + Tab จากเมนู
 • แถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือมีตัวเลือกสำหรับแก้ไขและจัดรูปแบบ เช่น สีและเส้นขอบ โดยกด Tab จากเมนู

ใช้เมนูการเข้าถึงเพื่ออ่านหรือไปที่ส่วนต่างๆ ของภาพวาด

 1. เปิดเมนูการเข้าถึงโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + a
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + a
  • Chrome OS: Alt + a
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + a
 2. กดลูกศรชี้ลงเพื่อฟังตัวเลือก เช่น พูด ความคิดเห็น และอื่นๆ
 3. กดลูกศรชี้ขวาเพื่อเปิดเมนูย่อย แล้วกดลูกศรลงเพื่อสำรวจตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูย่อย
 4. กด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขและการจัดรูปแบบ

คุณจะเพิ่มหรือเปลี่ยนเนื้อหาและจัดรูปแบบในภาพวาดได้

เพิ่มช่องข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพ

 1. กด Alt + / (Windows, Chrome OS) หรือ Option + / (Mac) เพื่อค้นหาเมนู
 2. พิมพ์ insert เพื่อดูรายการสิ่งที่คุณเพิ่มได้
 3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสำรวจรายการ
 4. กด Enter เพื่อเลือก

เปลี่ยนการจัดรูปแบบ

หากต้องการสำรวจการจัดรูปแบบที่ใช้ได้ ให้เปิดเมนูรูปแบบในแถบเมนู

 1. เปิดเมนู "รูปแบบ" โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดของเบราว์เซอร์
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome: Alt + o
  • Windows ที่ใช้เบราว์เซอร์อื่น: Alt + Shift + o 
  • Chrome OS: Alt + o
  • Mac: ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab ตามด้วย Ctrl + Option + o
 2. กดลูกศรลงเพื่อฟังตัวเลือก จากนั้นกด Enter เพื่อเลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบภาพวาด

เพิ่มข้อความแสดงแทน

 1. เลือกวัตถุในภาพวาด
 2. กด Ctrl + Alt + y (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + Option + y (Mac)
 3. ป้อนรายละเอียดของรูปภาพหรือภาพวาดในหน้าต่างโต้ตอบข้อความแสดงแทน แล้วเลือก Enter
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร