ใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับ Google เอกสาร ชีต สไลด์ และวาดเขียน

คุณใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่ออ่านและแก้ไขไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต สไลด์ รวมถึงวาดเขียนได้

ใช้อุปกรณ์สำหรับอักษรเบรลล์เพื่ออ่านและป้อนข้อความในแอปเอกสารหรือสไลด์สำหรับ Android, iPhone และ iPad ได้ โดยไม่ต้องปรับการตั้งค่าเพื่อใช้อุปกรณ์สำหรับอักษรเบรลล์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false
false