ใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับเครื่องมือแก้ไขเอกสาร

ใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่ออ่านและแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ รวมถึงภาพวาดได้

โปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราว์เซอร์ที่ใช้ได้

Chrome OS

ใช้ ChromeVox กับ Chrome ใน Chrome OS ได้

สำคัญ: โปรดตรวจสอบว่าใช้ Chrome OS และ ChromeVox เวอร์ชันล่าสุด

Windows

ใน Windows คุณจะใช้ NVDA หรือ JAWS กับ Chrome หรือ Firefox ได้

สำคัญ: โปรดใช้ JAWS หรือ NVDA เวอร์ชันล่าสุด การรองรับอักษรเบรลล์ในชีตสำหรับ Windows อาจทำให้เกิดปัญหาใน JAWS และ NVDA เวอร์ชันเก่า

Mac

ใช้ VoiceOver กับ Chrome ใน Mac ที่ใช้ macOS เวอร์ชันล่าสุดได้

เปิดการรองรับอักษรเบรลล์สำหรับเครื่องมือแก้ไขเอกสาร

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือภาพวาดในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงในเมนู "เครื่องมือ"
 3. เลือกเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 4. เลือกเปิดการรองรับอักษรเบรลล์

เคล็ดลับ:  คุณยังใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้ด้วย

 • ใน Windows/Chrome OS: Ctrl + Alt + h
 • ใน Mac: ⌘ + Option + h

หลังจากเปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์แล้ว ระบบจะใช้การตั้งค่าดังกล่าวทุกครั้งที่คุณใช้ Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือวาดเขียน

ใช้เครื่องมือแก้ไขเอกสารที่รองรับอักษรเบรลล์

หลังจากเปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์ในเครื่องมือแก้ไขเอกสารแล้ว คุณจะเห็นการปรับปรุงการทำงานต่อไปนี้

 • ใช้ปุ่มกำหนดเส้นทางเคอร์เซอร์ในจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ได้
 • ใช้แป้นพิมพ์ลัดตามปกติของโปรแกรมอ่านหน้าจอได้หลายรายการ นอกเหนือจากแป้นพิมพ์ลัดของ Google เอกสาร
 • เสียงบอกการพิมพ์ของโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เร็วขึ้น
 • การนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอที่รวดเร็วขึ้นเมื่อนำทางตามอักขระ
 • การอ่านออกเสียงเครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรคของโปรแกรมอ่านหน้าจอดีขึ้น
 • โปรแกรมอ่านหน้าจอจะใช้การตั้งค่าสำหรับเสียงบอกอักขระและคำขณะที่พิมพ์ แทนที่จะใช้เสียงบอกอักขระเสมอ

ปิดการรองรับอักษรเบรลล์สำหรับเครื่องมือแก้ไขเอกสาร

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือภาพวาดในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงในเมนู "เครื่องมือ"
 3. ยกเลิกการเลือกเปิดการรองรับอักษรเบรลล์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false
false