ใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับ Google เอกสาร ชีต สไลด์ และวาดเขียน

คุณใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่ออ่านและแก้ไขไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต สไลด์ รวมถึงวาดเขียนได้

โปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราว์เซอร์ที่ใช้ได้

Chrome OS

ใช้ ChromeVox กับ Chrome ใน Chrome OS ได้

สำคัญ: โปรดตรวจสอบว่าใช้ Chrome OS และ ChromeVox เวอร์ชันล่าสุด

Windows

ใน Windows คุณจะใช้ NVDA หรือ JAWS กับ Chrome หรือ Firefox ได้

สำคัญ: โปรดใช้ JAWS หรือ NVDA เวอร์ชันล่าสุด การรองรับอักษรเบรลล์ในชีตสำหรับ Windows อาจทำให้เกิดปัญหาใน JAWS และ NVDA เวอร์ชันเก่า

Mac

คุณใช้ VoiceOver กับ Chrome ใน Mac ที่ใช้ macOS เวอร์ชันล่าสุดได้

เปิดการรองรับอักษรเบรลล์

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือภาพวาดในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงในเมนู "เครื่องมือ"
 3. เลือกเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 4. เลือกเปิดการรองรับอักษรเบรลล์

เคล็ดลับ:  คุณยังใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้ด้วย

 • ใน Windows/Chrome OS: Ctrl + Alt + h
 • ใน Mac: ⌘ + Option + h

ใช้ไฟล์ที่มีการรองรับอักษรเบรลล์

หลังจากเปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์แล้ว คุณจะเห็นการปรับปรุงการทำงานต่อไปนี้

 • ใช้ปุ่มกำหนดเส้นทางเคอร์เซอร์ในจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ได้
 • ใช้แป้นพิมพ์ลัดตามปกติของโปรแกรมอ่านหน้าจอได้หลายรายการ นอกเหนือจากแป้นพิมพ์ลัดของแอป
 • เสียงบอกการพิมพ์ของโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เร็วขึ้น
 • การนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอที่รวดเร็วขึ้นเมื่อนำทางตามอักขระ
 • การอ่านออกเสียงเครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรคของโปรแกรมอ่านหน้าจอดีขึ้น
 • โปรแกรมอ่านหน้าจอจะใช้การตั้งค่าสำหรับเสียงบอกอักขระและคำขณะที่พิมพ์ แทนที่จะใช้เสียงบอกอักขระเสมอ

ปิดการรองรับอักษรเบรลล์

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือภาพวาดในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงในเมนู "เครื่องมือ"
 3. ยกเลิกการเลือกเปิดการรองรับอักษรเบรลล์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
false
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
35