ใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับเครื่องมือแก้ไขเอกสาร

ใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่ออ่านและแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ รวมถึงภาพวาดได้

โปรแกรมอ่านหน้าจอและเบราว์เซอร์ที่ใช้ได้

Chrome OS

ใช้ ChromeVox กับ Chrome ใน Chrome OS ได้

สำคัญ: โปรดตรวจสอบว่าใช้ Chrome OS และ ChromeVox เวอร์ชันล่าสุด

Windows

ใช้ NVDA หรือ JAWS กับ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer ใน Windows ได้ 
 
สำคัญ: ตรวจสอบว่าคุณใช้ JAWS หรือ NVDA เวอร์ชันล่าสุด การรองรับอักษรเบรลล์ในชีตสำหรับ Windows อาจทำให้เกิดปัญหาใน JAWS และ NVDA เวอร์ชันเก่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน "ปัญหาที่ทราบ" ด้านล่าง

Mac

ใช้ VoiceOver กับ Safari หรือ Chrome ใน Mac ที่ใช้ macOS เวอร์ชันล่าสุดได้

เปิดการรองรับอักษรเบรลล์สำหรับเครื่องมือแก้ไขเอกสาร

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือภาพวาดในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงในเมนู "เครื่องมือ"
 3. เลือกเปิดการสนับสนุนตัวอ่านหน้าจอ
 4. เลือกเปิดการรองรับอักษรเบรลล์

หลังจากเปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์แล้ว ระบบจะใช้การตั้งค่าดังกล่าวทุกครั้งที่คุณใช้ Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือวาดเขียน

ใช้เครื่องมือแก้ไขเอกสารที่รองรับอักษรเบรลล์

หลังจากเปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์ในเครื่องมือแก้ไขเอกสารแล้ว คุณจะเห็นการปรับปรุงการทำงานต่อไปนี้

 • ใช้ปุ่มกำหนดเส้นทางเคอร์เซอร์ในจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ได้ 
 • ใช้แป้นพิมพ์ลัดตามปกติของโปรแกรมอ่านหน้าจอได้หลายรายการ นอกเหนือจากแป้นพิมพ์ลัดของ Google เอกสาร
 • เสียงบอกการพิมพ์ของโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เร็วขึ้น
 • การนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอที่รวดเร็วขึ้นเมื่อนำทางตามอักขระ
 • การอ่านออกเสียงเครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรคของโปรแกรมอ่านหน้าจอดีขึ้น
 • โปรแกรมอ่านหน้าจอจะใช้การตั้งค่าสำหรับเสียงบอกอักขระและคำขณะที่พิมพ์ แทนที่จะใช้เสียงบอกอักขระเสมอ

ปัญหาที่ทราบ

 • หากคุณใช้การรองรับอักษรเบรลล์ด้วย JAWS หรือ NVDA ใน Google ชีต โปรดตรวจสอบว่าใช้โปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดอยู่ (JAWS 2018, NVDA 2018.1 หรือใหม่กว่า) ใช้การรองรับอักษรเบรลล์ด้วย JAWS หรือ NVDA เวอร์ชันเก่าใน Google เอกสาร สไลด์ หรือวาดเขียนได้ แต่อาจต้องปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์เมื่อใช้ชีต
 • คุณยังป้อนสัญลักษณ์พิเศษจากแป้นพิมพ์ไม่ได้ หากต้องการป้อนสัญลักษณ์พิเศษ ให้เปิดเมนู "แทรก" และเลือกสัญลักษณ์พิเศษ
 • บางครั้ง การอ่านออกเสียงพิเศษ (เช่น สไตล์ ความคิดเห็น เชิงอรรถ และสมการ) จะขาดไปหนึ่งอักขระ ปัญหานี้มีผลเฉพาะกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่อ่านออกเสียงอักขระที่อยู่หลังเคอร์เซอร์ แทนที่จะเป็นอักขระที่เคอร์เซอร์เพิ่งผ่านไปเมื่อเคอร์เซอร์เลื่อน โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย ChromeVox, NVDA และ JAWS ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ
 • การออกเสียงความคิดเห็นหรือรูปแบบอาจแทรกการอ่านออกเสียงข้อความของโปรแกรมอ่านหน้าจอได้เมื่อไล่ดูเนื้อหา

ปิดการรองรับอักษรเบรลล์สำหรับเครื่องมือแก้ไขเอกสาร

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือภาพวาดในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงในเมนู "เครื่องมือ"
 3. ยกเลิกการเลือกเปิดการรองรับอักษรเบรลล์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร