ใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับ Google Docs, Sheets, Slides และ Drawings

คุณใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่ออ่านและแก้ไขไฟล์ใน Google เอกสาร ชีต สไลด์ รวมถึงวาดเขียนได้

เบราว์เซอร์และโปรแกรมอ่านหน้าจอที่แนะนำ

เครื่องมือแก้ไขเอกสารแนะนำให้ใช้ Chrome และ

 • NVDA หรือ JAWS ใน Windows
 • ChromeVox ใน ChromeOS
 • VoiceOver ใน macOS

เปิดการรองรับอักษรเบรลล์

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือภาพวาดในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงในเมนู "เครื่องมือ"
 3. เลือกเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 4. เลือกเปิดการรองรับอักษรเบรลล์

เคล็ดลับ:  คุณยังใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้ด้วย

 • ใน Windows/Chrome OS: Ctrl + Alt + h
 • ใน Mac: ⌘ + Option + h

ใช้ไฟล์ที่มีการรองรับอักษรเบรลล์

หลังจากเปิดใช้การรองรับอักษรเบรลล์แล้ว คุณจะเห็นการปรับปรุงการทำงานต่อไปนี้

 • ใช้ปุ่มกำหนดเส้นทางเคอร์เซอร์ในจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ได้
 • ใช้แป้นพิมพ์ลัดตามปกติของโปรแกรมอ่านหน้าจอได้หลายรายการ นอกเหนือจากแป้นพิมพ์ลัดของแอป
 • เสียงบอกการพิมพ์ของโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เร็วขึ้น
 • การนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอที่รวดเร็วขึ้นเมื่อนำทางตามอักขระ
 • การอ่านออกเสียงเครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรคของโปรแกรมอ่านหน้าจอดีขึ้น
 • โปรแกรมอ่านหน้าจอจะใช้การตั้งค่าสำหรับเสียงบอกอักขระและคำขณะที่พิมพ์ แทนที่จะใช้เสียงบอกอักขระเสมอ

ปิดการรองรับอักษรเบรลล์

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือภาพวาดในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกการตั้งค่าการเข้าถึงในเมนู "เครื่องมือ"
 3. ยกเลิกการเลือกเปิดการรองรับอักษรเบรลล์
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11950751073157618343
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
35