டாக்ஸ் எடிட்டருடன் பிரெய்ல் காட்சியைப் பயன்படுத்துதல்

ஆவணங்கள், விரிதாள்கள், விளக்கக்காட்சிகள், வரைபடங்கள் ஆகியவற்றைப் படிக்கவும் திருத்தவும் பிரெய்ல் காட்சியைப் பயன்படுத்தலாம்.

நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்க்ரீன் ரீடர்கள் & உலாவிகள்

Chrome OS

Chrome OS இல், Chrome உடன் ChromeVoxஐப் பயன்படுத்தலாம்.

முக்கியமானது: Chrome OS மற்றும் ChromeVox ஆகியவற்றின் மிகவும் சமீபத்திய பதிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.

Windows

Windowsஸில் Chromeமிலோ Firefoxஸிலோ NVDA/JAWS ஸ்க்ரீன் ரீடரைப் பயன்படுத்தலாம்.

முக்கியமானது: JAWS/NVDAவின் சமீபத்திய பதிப்பைப் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்யவும். Windowsஸிற்கான Sheetsஸில் இருக்கும் பிரெய்ல் ஆதரவானது JAWS, NVDA ஆகியவற்றின் முந்தைய பதிப்புகளில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

Mac

Mac இல், macOS இன் சமீபத்திய பதிப்பில், Safari அல்லது Chrome உடன் VoiceOverஐப் பயன்படுத்தலாம்.

டாக்ஸ் எடிட்டர்க்கான பிரெய்ல் ஆதரவை இயக்குதல்

 1. உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஆவணம், விரிதாள், விளக்கக்காட்சி அல்லது வரைபடத்தைத் திறக்கவும்.
 2. கருவிகள் மெனுவில், அணுகல்தன்மை அமைப்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 3. ஸ்க்ரீன் ரீடர் உதவியை இயக்கு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 4. பிரெய்ல் ஆதரவை இயக்கு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பிரெய்ல் ஆதரவை இயக்கியதும் Docs, Sheets, Slides, வரைபொருள் ஆகியவற்றுக்கு எப்போது சென்றாலும் இந்த அமைப்பு பயன்படுத்தப்படும்.

பிரெய்ல் ஆதரவுடன் டாக்ஸ் எடிட்டரைப் பயன்படுத்துதல்

டாக்ஸ் எடிட்டரில் பிரெய்ல் ஆதரவை இயக்கியதும், பின்வரும் மேம்பாடுகளைக் காணலாம்:

 • கர்சரை நகர்த்த, உங்கள் பிரெய்ல் காட்சியில் 'கர்சர் வழி' பட்டன்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
 • Docs கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்களுடன் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான ஸ்க்ரீன் ரீடர் ஷார்ட்கட்களையும் பயன்படுத்தலாம்.
 • எதிரொலி உள்ளீட்டிற்கு விரைவான ஸ்க்ரீன் ரீடர்.
 • எழுத்து மூலம் செல்லும் போது, செல்வதைக் கையாள, விரைவான ஸ்க்ரீன் ரீடர்.
 • நிறுத்தக்குறிகள், இடைவெளி ஆகியவற்றின் சிறப்பான ஸ்க்ரீன் ரீடர் அறிவிப்புகள்.
 • நீங்கள் டைப் செய்யும்போது எப்போதும் எழுத்துகளை எதிரொலிப்பதற்குப் பதிலாக ஸ்க்ரீன் ரீடரானது எழுத்து எதிரொலிக்கும் சொல் எதிரொலிக்கும் அதன் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும்.

டாக்ஸ் எடிட்டருக்கான பிரெய்ல் ஆதரவை முடக்குதல்

 1. உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஆவணம், விரிதாள், விளக்கக்காட்சி அல்லது வரைபடத்தைத் திறக்கவும்.
 2. கருவிகள் மெனுவில், அணுகல்தன்மை அமைப்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 3. பிரெய்ல் ஆதரவை இயக்கு என்பதைத் தேர்வு நீக்கவும்.

 

இது பயனுள்ளதாக இருந்ததா?
இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம்?