Använda en punktskriftsskärm med dokumentredigerare

Du kan använda en punktskriftsskärm för att läsa och redigera dokument, kalkylark, presentationer och ritningar.

Skärmläsningsprogram och webbläsare som du kan använda

Chrome OS

På Chrome OS kan du använda ChromeVox med Chrome.

Viktigt! Se till att du använder de senaste versionerna av Chrome OS och ChromeVox.

Windows

På Windows kan du använda NVDA eller JAWS med Chrome, Firefox eller Internet Explorer. 
 
Viktigt! Använd den senaste versionen av JAWS eller NVDA. Stöd för punktskrift i Kalkylark för Windows kan orsaka problem med äldre versioner av JAWS och NVDA. Se Kända problem nedan för mer information.

Mac

På Mac kan du använda VoiceOver med Safari eller Chrome i den senaste versionen av MacOS.

Slå på stöd för punktskrift för dokumentredigerare

 1. Öppna ett dokument, ett kalkylark, en presentation eller en ritning på datorn.
 2. På Verktyg-menyn väljer du Inställningar för tillgänglighet.
 3. Välj Aktivera stöd för skärmläsningsprogram.
 4. Välj Aktivera stöd för punktskrift.

När du slår på stöd för punktskrift tillämpas inställningen alltid när du öppnar Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Teckningar.

Använda dokumentredigerare med stöd för punktskrift

När du har aktiverat stöd för punktskrift i dokumentredigerare märker du följande förbättringar:

 • Du kan använda markörknapparna på punktskriftsskärmen för att flytta markören. 
 • Du kan använda många av dina vanliga kortkommandon i för skärmläsningsprogram i tillägg till kortkommandona i Dokument.
 • Snabbare inmatningseko i skärmläsningsprogrammet.
 • Snabbare navigering i skärmläsningsprogrammet när du navigerar per tecken.
 • Bättre förmedling av skiljetecken och blanksteg i skärmläsningsprogrammet.
 • Medan du skriver använder skärmläsningsprogrammet sina inställningar för teckenspegling och ordspegling istället för att alltid spegla tecken.

Kända problem

 • Om du använder stöd för punktskrift i Google Kalkylark med JAWS eller NVDA ska du använda den senaste versionen (JAWS 2018, NVDA 2018.1 eller senare). Du kan använda stöd för punktskrift i Dokument, Presentationer eller Teckningar med en äldre version av JAWS eller NVDA. Du kan dock behöva stänga av stöd för punktskrift när du använder Kalkylark.
 • Det går ännu inte att ange specialtecken via tangentbordet. Om du vill ange specialtecken öppnar du Infoga-menyn och väljer Specialtecken.
 • I vissa fall flyttas specialmeddelanden (exempelvis format, kommentarer, fotnoter och ekvationer) med ett tecken. Det här problemet gäller enbart för skärmläsare som tillkännager tecknet efter markören och inte tecknet som markören just passerat, när markören flyttas. De berörda skärmläsarna är ChromeVox, NVDA, och JAWS, beroende på dina inställningar.
 • Verbalisering av kommentarer eller format kan störa skärmläsarens uppläsning av texten när du navigerar genom innehåll.

Stäng av stöd för punktskrift för dokumentredigerare

 1. Öppna ett dokument, ett kalkylark, en presentation eller en ritning på datorn.
 2. På Verktyg-menyn väljer du Inställningar för tillgänglighet.
 3. Avmarkera Aktivera stöd för punktskrift.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?