Używanie monitora brajlowskiego z edytorami Dokumentów

Do odczytywania i edytowania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz rysunków możesz używać monitora brajlowskiego.

Czytniki ekranu i przeglądarki, których możesz używać

Chrome OS

W Chrome OS możesz korzystać z czytnika ChromeVox w przeglądarce Chrome.

Ważne: zainstaluj najnowsze wersje Chrome OS i czytnika ChromeVox.

Windows

W systemie Windows możesz korzystać z czytników NVDA i JAWS w przeglądarkach Chrome, Firefox oraz Internet Explorer. 
 
Ważne: zainstaluj najnowszą wersję czytnika JAWS lub NVDA. Obsługa alfabetu Braille'a w Arkuszach w systemie Windows może powodować występowanie problemów w starszych wersjach czytników JAWS i NVDA. Szczegóły znajdziesz w poniższej sekcji „Znane problemy”.

Mac

W najnowszej wersji systemu macOS możesz korzystać z czytnika VoiceOver w przeglądarkach Safari i Chrome.

Włączanie obsługi alfabetu Braille'a w edytorach Dokumentów

 1. Na komputerze otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentację lub rysunek.
 2. W menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu.
 3. Wybierz Włącz obsługę czytnika ekranu.
 4. Wybierz Włącz obsługę alfabetu Braille'a.

Jeśli włączysz obsługę alfabetu Braille'a, ustawienie będzie obowiązywało, gdy otworzysz Dokumenty, Arkusze, Prezentacje lub Rysunki.

Korzystanie z edytorów Dokumentów z obsługą alfabetu Braille'a

Po włączeniu obsługi alfabetu Braille'a w edytorach Dokumentów zauważysz te ulepszenia:

 • Możesz poruszać kursorem, korzystając z przycisków kierowania kursorem na ekranie brajlowskim 
 • Oprócz skrótów klawiszowych Dokumentów możesz też korzystać z wielu skrótów czytnika ekranu.
 • Czytnik ekranu szybciej odczytuje wpisywany tekst.
 • Czytnik ekranu pozwala na szybszą nawigację po znakach.
 • Czytnik ekranu lepiej odczytuje znaki interpunkcyjne i odstępy.
 • Podczas pisania obowiązują ustawienia czytnika ekranu odnoszące się do odczytywania znaków i wyrazów (zamiast odczytywania wyłącznie znaków).

Znane problemy

 • Jeśli korzystasz z obsługi alfabetu Braille'a w Arkuszach Google przy użyciu czytnika JAWS lub NVDA, zainstaluj najnowszą wersję tego czytnika (JAWS 2018, NVDA 2018.1 lub nowsze). Możesz korzystać z obsługi alfabetu Braille'a w Dokumentach, Prezentacjach i Rysunkach przy użyciu starszej wersji czytnika JAWS lub NVDA, ale podczas korzystania z Arkuszy może być konieczne wyłączenie tej funkcji.
 • Nie można jeszcze wpisywać znaków specjalnych z klawiatury. Aby je zastosować, otwórz menu Wstaw i wybierz Znaki specjalne.
 • W niektórych przypadkach moment odtworzenia komunikatu specjalnego (związanego np. ze stylami, komentarzami, przypisami i równaniami) jest przesunięty o jeden znak. Ten problem odnosi się tylko do czytników ekranu, które podczas poruszania kursorem odczytują znak po kursorze, a nie znak, przez który kursor właśnie przechodzi. Czytniki, na których występuje ten problem, to między innymi ChromeVox, NVDA i JAWS, w zależności od ustawień.
 • Podczas poruszania się po treści werbalizacja komentarzy i stylów może zakłócać komunikaty czytnika ekranu związane z tekstem.

Wyłączanie obsługi alfabetu Braille'a w edytorach Dokumentów

 1. Na komputerze otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentację lub rysunek.
 2. W menu Narzędzia wybierz Ustawienia ułatwień dostępu.
 3. Odznacz Włącz obsługę alfabetu Braille'a.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?