TTEST

Returns the probability associated with t-test. Determines whether two samples are likely to have come from the same two underlying populations that have the same mean.

Örnek Kullanım

TTEST(A1:A4; B1:B4; 2; 1)

Söz Dizimi

TTEST(aralık1; aralık2; kuyruklar; tür)

 • aralık1 - T testi için dikkate alınacak verileri veya hücre grubunu içeren ilk örneklem.

 • aralık2 - T testi için dikkate alınacak verileri veya hücre grubunu içeren ikinci örneklem.

 • kuyruklar - Dağılım kuyruklarının sayısını belirtir.

  • 1 ise: Tek kuyruklu dağılım kullanılır.

  • 2 ise: İki kuyruklu dağılım kullanılır.

 • tür - T testi türünü belirtir.

  • 1 ise: İkili test gerçekleştirilir.

  • 2 ise: İki örneklemli eşit varyans (eş varyanslı) testi gerçekleştirilir.

  • 3 ise: İki örneklemli eşit olmayan varyans (ayrı varyanslı) testi gerçekleştirilir.

Notlar

 • kuyruklar ve tür sayısal olmalıdır.

 • aralık1 ve aralık2 aynı sayıda veri noktasına sahip olmalıdır.

 • TTEST, negatif olmayan bir testi hesaplamak için aralık1 ve aralık2'deki verileri kullanır. kuyruklar 1 olarak ayarlanırsa TTEST, aralık1 ve aralık2'nin aynı ortalama değere sahip olan popülasyonlara ait örneklemler olduğunu varsayarak t istatistiğinin daha yüksek değerli olasılığını döndürür. kuyruklar 2 olarak ayarlanırsa TTEST'ten elde edilen değer, kuyruklar'ın 1 olarak ayarlanması durumunda elde edilen değerin iki katıdır ve "aynı popülasyon ortalama değerleri" varsayımı altında, t istatistiğinin daha yüksek mutlak değerli olasılığına karşılık gelir.

 • Bu işlevi gerçekleştirmek için TTEST veya T.TEST kullanılabilir. 

Örnekler

Bu örnekte, bir öğrencinin birinci ve ikinci dönem notları üzerinde iki kuyruklu, ikili bir t testi hesaplanmaktadır.

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü