TTEST

Returns the probability associated with t-test. Determines whether two samples are likely to have come from the same two underlying populations that have the same mean.

Örnek Kullanım

TTEST(A1:A4; B1:B4; 2; 1)

Söz Dizimi

TTEST(aralık1; aralık2; kuyruklar; tür)

 • aralık1 - T testi için dikkate alınacak verileri veya hücre grubunu içeren ilk örneklem.

 • aralık2 - T testi için dikkate alınacak verileri veya hücre grubunu içeren ikinci örneklem.

 • kuyruklar - Dağılım kuyruklarının sayısını belirtir.

  • 1 ise: Tek kuyruklu dağılım kullanılır.

  • 2 ise: İki kuyruklu dağılım kullanılır.

 • tür - T testi türünü belirtir.

  • 1 ise: İkili test gerçekleştirilir.

  • 2 ise: İki örneklemli eşit varyans (eş varyanslı) testi gerçekleştirilir.

  • 3 ise: İki örneklemli eşit olmayan varyans (ayrı varyanslı) testi gerçekleştirilir.

Notlar

 • kuyruklar ve tür sayısal olmalıdır.

 • aralık1 ve aralık2 aynı sayıda veri noktasına sahip olmalıdır.

 • TTEST, negatif olmayan bir testi hesaplamak için aralık1 ve aralık2'deki verileri kullanır. kuyruklar 1 olarak ayarlanırsa TTEST, aralık1 ve aralık2'nin aynı ortalama değere sahip olan popülasyonlara ait örneklemler olduğunu varsayarak t istatistiğinin daha yüksek değerli olasılığını döndürür. kuyruklar 2 olarak ayarlanırsa TTEST'ten elde edilen değer, kuyruklar'ın 1 olarak ayarlanması durumunda elde edilen değerin iki katıdır ve "aynı popülasyon ortalama değerleri" varsayımı altında, t istatistiğinin daha yüksek mutlak değerli olasılığına karşılık gelir.

 • Bu işlevi gerçekleştirmek için TTEST veya T.TEST kullanılabilir. 

Örnekler

Bu örnekte, bir öğrencinin birinci ve ikinci dönem notları üzerinde iki kuyruklu, ikili bir t testi hesaplanmaktadır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?