T.TESTI (T.TEST)

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden. Testin avulla voi päätellä, ovatko kaksi otosta todennäköisesti peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama keskiarvo.

Esimerkkikäyttö

T.TESTI(A1:A4, B1:B4, 2, 1)

Syntaksi

T.TESTI(väli1, väli2, suunnat, tyyppi)

 • väli1 ‒ Ensimmäinen t-testissä huomioitava otos datasta tai soluryhmä.

 • väli2 ‒ Toinen t-testissä huomioitava otos datasta tai soluryhmä.

 • suunnat ‒ Määrittää jakauman suuntien määrän.

  • Jos 1: yksisuuntainen jakauma.

  • Jos 2: kaksisuuntainen jakauma.

 • tyyppi ‒ Määrittää t-testin tyypin.

  • Jos 1: parittainen testi.

  • Jos 2: kahden otoksen vakiovarianssinen (homoskedastinen) testi.

  • Jos 3: kahden otoksen erivarianssinen (heteroskedastinen) testi.

Huomioitavaa

 • suunnat- ja tyyppi-argumenttien on oltava lukuja.

 • väli1- ja väli2-argumenteilla on oltava yhtä monta arvopistettä.

 • T.TESTI käyttää väli1- ja väli2-argumentteja ei-negatiivisen testin laskentaan. Jos suunnat on 1, T.TESTI palauttaa t-tietojen korkeamman arvon todennäköisyyden olettaen, että väli1 ja väli2 ovat otoksia populaatioista, joiden keskiarvo on sama. Kun suunnat on  2, T.TESTI-funktion palauttama arvo on kaksinkertainen verrattuna siihen, että suunnat-argumentti olisi 1. Tällöin palautettu arvo vastaa t-tietojen korkeamman absoluuttisen arvon todennäköisyyttä olettaen, että populaatioiden keskiarvo on sama.

 • Voit suorittaa tämän funktion kirjoittamalla TTESTI tai T.TESTI. 

Esimerkkejä

Tässä esimerkissä lasketaan parittainen, kaksisuuntainen t-testi opiskelijan ensimmäisen ja toisen neljänneksen arvosanoista.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?