[ARTICLE] M (T).INV

Tek kuyruklu TDIST işlevinin negatif tersini hesaplar.

Örnek Kullanım

M.INV(0,35; 1)

M.INV(A1; A2)

Söz Dizimi

M.INV(olasılık; serbestlik_derecesi)

  • olasılık - T dağılımıyla ilişkili olasılık.

    • 0'dan büyük ve 1'den küçük olmalıdır.

  • serbestlik_derecesi - Serbestlik derecesi sayısı.

    • Bağımsız değişken olarak tam sayı olmayan bir değer sağlanırsa hesaplamada tam sayıya kısaltılır.

    • 1'den büyük veya ona eşit olmalıdır.

Notlar

  • M.INV, tek kuyruklu TDAĞ işlevinin negatif tersi için kullanılır.

  • M.INV işlevinin her iki bağımsız değişkeni de sayı veya değeri sayı olan bir hedef hücre olmalıdır.

Ayrıca Bkz:

TDAĞ: Belirli bir giriş (x) ile Student'ın t dağılımının olasılığını hesaplar.

M.INV.2T: İki kuyruklu TDIST işlevinin tersini hesaplar.

TTERS: İki kuyruklu TDIST işlevinin tersini hesaplar.

Örnekler

Bu örnekte M.INV, sonucu hesaplamak için olasılık değeri olarak 0,05757'yi ve serbestlik_derecesi olarak 45'i kullanmaktadır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?