T.KÄÄNT (T.INV)

Laskee yksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion negatiivisen käänteisjakauman.

Esimerkkikäyttö

T.KÄÄNT(0.35, 1)

T.KÄÄNT(A1, A2)

Syntaksi

T.KÄÄNT(todennäköisyys, vapausasteet)

  • todennäköisyys ‒ t-jakaumaan liittyvä todennäköisyys.

    • Arvon on oltava suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 1.

  • vapausaste: vapausasteiden määrä.

    • Katkaistaan kokonaisluvuksi, jos laskutoimitukseen syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

    • Luvun on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 1.

Huomioitavaa

  • T.KÄÄNT-funktio tuottaa yksiosaisen TJAKAUMA-funktion negatiivisen käänteisjakauman.

  • T.KÄÄNT-funktion molempien argumenttien on oltava lukuja tai kohdesoluja, joiden arvo on luku.

Katso myös

TJAKAUMA: Laskee opiskelijan t-jakauman todennäköisyyden annetulla syötteellä (x).

TJAKAUMA.KÄÄNT: Laskee kaksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion käänteisjakauman.

Esimerkkejä

Tässä esimerkissä T.KÄÄNT-funktion laskennassa todennäköisyys-arvo on 0,05757 ja vapausasteet 45.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?