F.JAKAUMA (F.DIST)

Laskee vasemmalle suuntautuvan F-todennäköisyysjakauman (vaihtelevuusasteen) kahdelle datajoukolle annetulla arvolla x. Tätä kutsutaan myös Fisher-Snedecor-jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

Esimerkkikäyttö

F.JAKAUMA(15,35; 7; 6; TOSI)

F.JAKAUMA(A2; B2; C2; TOSI)

Syntaksi

F.JAKAUMA(x; vapausasteet1; vapausasteet2; kumulatiivinen)

 • x: Todennäköisyyden F-jakaumafunktion syötetty arvo. Arvo, jolle funktion arvo lasketaan.

  • Luvun on oltava positiivinen.

 • vapausasteet1: Osoittajan vapausasteet.

 • vapausasteet2: Nimittäjän vapausasteet.

 • kumulatiivinen: Looginen arvo, joka määrää funktion muodon. Oletusarvo on EPÄTOSI.

  • Jos TOSI: F.JAKAUMA palauttaa kertymäfunktion.

  • Jos EPÄTOSI: F.JAKAUMA palauttaa tiheysfunktion. 

Huomioitavaa

 • Sekä vapausasteet1 että vapausasteet2 katkaistaan kokonaisluvuksi, jos laskutoimitukseen syötetty arvo ei ole kokonaisluku.

 • Sekä vapausasteet1- että vapausasteet2-arvon on oltava suurempi kuin 1 ja enintään 10^10.

 • x-, vapausasteet1- ja vapausasteet2-arvojen on oltava numeerisia.

Katso myös

FJAKAUMA (FDIST): Laskee oikeahäntäisen F-todennäköisyysjakauman (vaihtelevuusasteen) kahdelle osajoukolle annetulla arvolla x. Tätä kutsutaan myös Fisher-Snedecor-jakaumaksi tai Snedecorin F-jakaumaksi.

TJAKAUMA (TDIST): Laskee opiskelijan t-jakauman todennäköisyyden annetulla syötteellä (x).

T.KÄÄNT (T.INV): Laskee yksisuuntaisen TJAKAUMA-funktion negatiivisen käänteisjakauman.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?