Obsługa plików Office

Pliki pakietu Microsoft® Office możesz edytować, pobierać i konwertować w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google.

Plik pakietu Office możesz zmodyfikować na 2 sposoby:

 • Edytuj plik w trybie zgodności z pakietem Office.
 • Edytuj plik bezpośrednio w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.

Edytowanie plików pakietu Office

Edytowanie pliku pakietu Office bezpośrednio w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach

Jeśli chcesz współpracować z innymi osobami nad plikiem w czasie rzeczywistym, możesz edytować plik pakietu Office bezpośrednio w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.

Bezpośrednie edytowanie pliku pakietu Office

Na Dysku Google kliknij dwukrotnie plik pakietu Office. Spowoduje to otwarcie pliku w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.

Wskazówki:

 • Pliki chronione hasłem będą otwierane w trybie widoku.
 • Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google nie obsługują plików chronionych hasłem.

Nieobsługiwane funkcje

Gdy edytujesz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach, te funkcje nie są dostępne:

 • pliki chronione hasłem (na Dysku Google można wyświetlać ich podgląd, ale nie można ich konwertować na format Dokumentów, Arkuszy ani Prezentacji Google); pliki pakietu Office chronione hasłem (w przypadku otwarcia na Dysku wyświetla się podgląd);
 • makra (możesz zastosować swoje makra w Apps Script);
 • wykresy i filmy umieszczone w plikach Worda i PowerPointa (zostaną przekonwertowane na obrazy);
 • połączone arkusze kalkulacyjne w plikach Excela;
 • zablokowane i ukryte komórki (staną się widoczne i będzie można je edytować w Arkuszach Google, gdy przeniesiesz chronione skoroszyty i arkusze z Excela do Arkuszy Google);
 • obrazy SmartArt (zostaną przekonwertowane na pliki Rysunków Google).

Edytowanie plików w trybie zgodności z pakietem Office

Do otwierania i edytowania plików pakietu Office możesz używać trybu zgodności z pakietem Office. Ten tryb umożliwia otwieranie i edytowanie plików pakietu Office w aplikacjach Dysk, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje oraz ich wersjach na przeglądarki, a także w Gmailu.

Używanie trybu zgodności z pakietem Office w Dokumentach, Arkuszach i Formularzach Google

Trybu zgodności z pakietem Office można używać tylko w przeglądarce Chrome na komputerze.

 1. Otwórz okno przeglądarki Chrome.
 2. Zainstaluj rozszerzenie do edytowania plików pakietu Office w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach.
 3. Otwórz dowolny plik pakietu Office i zacznij pracę.

Aby sprawdzić, czy możesz edytować pliki pakietu Office:

 1. Otwórz plik pakietu Office.
 2. Kliknij menu Plik.
 3. Jeśli zobaczysz w menu tekst „Tryb zgodności z pakietem Office”, oznacza to, że możesz edytować ten plik lub zapisać go w formacie Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

Wskazówka: aby edytować pliki pakietu Office na Chromebooku, przeczytaj informacje w Centrum pomocy Chromebooka.

Pobieranie plików pakietu Office

Aby pobrać pliki pakietu Office przy użyciu trybu zgodności z pakietem Office:

 1. Otwórz okno przeglądarki Chrome.
 2. Otwórz plik pakietu Office.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Pobierz.

Zgodne typy plików

Otwórz sekcję poniżej, aby zobaczyć:

Typy plików, które możesz otwierać w trybie zgodności z pakietem Office

Oto typy plików, które można otwierać przy użyciu trybu zgodności z pakietem Office:

 • dokumenty: .doc (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .docx;
 • arkusze kalkulacyjne: .xls (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .xlsx, .xlt, .xlsm, xltm, xlam;
 • prezentacje: .ppt (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .pptx.
Typy plików, które można przekonwertować na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google

Oto typy plików, które można przekonwertować na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google:

 • dokumenty: .doc (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .docx, .docm .dot, .dotx, .dotm, .html, zwykły tekst (.txt), .rtf, .odt;
 • arkusze kalkulacyjne: .xls (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .xlsx, .xlsm, .xlt, .xltx, .xltm .ods, .csv, .tsv, .txt, .tab;
 • prezentacje: .ppt (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .pptx, .pptm, .pps, .ppsx, .ppsm, .pot, .potx, .potm, .odp;
 • rysunki: .wmf, .emf;
 • obrazy OCR: .jpg, .gif, .png, .pdf.
Typy plików, które można pobrać lub zapisać w formacie pakietu Office

Oto typy plików pakietu Office, które można zapisać z powrotem w formacie tego pakietu:

 • dokumenty: .docx;
 • arkusze kalkulacyjne: .xlsx;
 • prezentacje: .pptx.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false