Praca z plikami pakietu Office

Pliki pakietu Microsoft® Office możesz edytować, pobierać i konwertować w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google.

Aby edytować plik pakietu Office, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Edytuj plik w Trybie zgodności z Officem.
 • Przekonwertuj plik na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

Po zakończeniu edycji pliku Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google możesz go zapisać i wyeksportować jako plik pakietu Office, a następnie udostępnić go innym.

Edytowanie plików pakietu Office

Edytowanie plików w Trybie zgodności z Officem

Pliki pakietu Office można otwierać i edytować w Trybie zgodności z Officem. Ten tryb umożliwia otwieranie i edytowanie plików pakietu Office w aplikacjach Dysk, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje oraz w ich wersjach przeglądarkowych, a także w Gmailu.

Używanie Trybu zgodności z Officem w Dokumentach, Arkuszach i Formularzach Google

Trybu zgodności z Officem można używać tylko w przeglądarce Chrome na komputerze.

 1. Otwórz okno przeglądarki Chrome.
 2. Zainstaluj rozszerzenie Chrome umożliwiające edycję plików pakietu Office w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach.
 3. Otwórz dowolny plik pakietu Office i zacznij pracę.

Aby sprawdzić, czy możesz edytować pliki pakietu Office:

 1. Otwórz plik pakietu Office.
 2. Kliknij menu Plik.
 3. Jeśli zobaczysz w menu tekst „Tryb zgodności z Officem”, oznacza to, że możesz edytować ten plik lub zapisać go w formacie Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

Uwaga: aby edytować pliki pakietu Office na Chromebooku, przeczytaj informacje w Centrum pomocy Chromebooka.

Pobieranie plików pakietu Office

Aby pobrać pliki pakietu Office w Trybie zgodności z Officem:

 1. Otwórz okno przeglądarki Chrome.
 2. Otwórz plik pakietu Office.
 3. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Pobierz.

Konwertowanie plików pakietu Office do formatu Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji

Jeśli chcesz pracować z innymi nad plikiem pakietu Office w czasie rzeczywistym, możesz przekonwertować go na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

Konwertowanie plików pakietu Office

 1. Zaloguj się na Dysku lub na ekranie głównym edytora Dokumentów, Arkuszy albo Prezentacji.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz Otwórz w potem Dokumenty (albo Arkusze lub Prezentacje).

Jeśli edytujesz plik pakietu Office w Trybie zgodności z Officem, możesz przekonwertować go, klikając Plik potem Zapisz jako dokument Google (albo arkusz lub prezentację).

Nieobsługiwane funkcje

Następujące funkcje nie są uwzględniane podczas konwertowania plików na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji:

 • pliki chronione hasłem (na Dysku Google można wyświetlać ich podgląd, ale nie można ich konwertować na format Dokumentów, Arkuszy ani Prezentacji Google);
 • makra (możesz zastosować swoje makra w Apps Script),
 • wykresy i filmy umieszczone w plikach Worda i PowerPointa (zostaną przekonwertowane na obrazy),
 • połączone arkusze kalkulacyjne w plikach Excela,
 • obrazy SmartArt (zostaną przekonwertowane na pliki Rysunków Google).

Zapisywanie i eksportowanie plików w formacie pakietu Office

Gdy przekonwertujesz plik pakietu Office do formatu Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google albo wprowadzisz w nim zmiany w Trybie zgodności z Officem, możesz zapisać go i wyeksportować z powrotem do formatu pakietu Office, aby udostępnić go innym.

Aby zapisać plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google z powrotem w formacie pakietu Office:

 1. Otwórz plik.
 2. Kliknij Plik potem Pobierz jako.
 3. Wybierz format pliku.

Obsługiwane typy plików

W sekcji poniżej znajdziesz:

Typy plików, które można otworzyć w Trybie zgodności z Officem

Oto typy plików, które można otworzyć w Trybie zgodności z Officem:

 • dokumenty: .doc (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .docx;
 • arkusze kalkulacyjne: .xls (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .xlsx, .xlt, .xlsm, xltm, xlam;
 • prezentacje: .ppt (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .pptx.
Typy plików, które można przekonwertować na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji

Oto typy plików, które można przekonwertować na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google:

 • dokumenty: .doc (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .docx, .docm .dot, .dotx, .dotm, .html, zwykły tekst (.txt), .rtf, .odt;
 • arkusze kalkulacyjne: .xls (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .xlsx, .xlsm, .xlt, .xltx, .xltm .ods, .csv, .tsv, .txt, .tab;
 • prezentacje: .ppt (utworzone w wersjach nowszych niż Microsoft® Office 95), .pptx, .pptm, .pps, .ppsx, .ppsm, .pot, .potx, .potm, .odp;
 • rysunki: .wmf, .emf;
 • pliki OCR: .jpg, .gif, .png, .pdf.
Formaty plików pakietu Office, w których można pobrać lub zapisać pliki

Oto formaty plików pakietu Office, w których można pobrać lub zapisać pliki:

 • dokumenty: .docx;
 • arkusze kalkulacyjne: .xlsx;
 • prezentacje: .pptx.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?