Föreslå ändringar i ett dokument

Om du granskar ett dokument och vill föreslå en textändring kan du ge ändringsförslag till dokumentägaren utan att påverka den ursprungliga texten. Dina förslag ändrar inte den ursprungliga texten förrän dokumentägaren godkänt dem. När du har öppnat förslagsläget börjar du skriva för att föreslå ändringar.


Föreslå en ändring i ett dokument

Du kan föreslå en ändring i ett dokument utan att direkt redigera texten. Förslagen kan visas på Android-enheter men kan inte läggas till på mobila enheter för närvarande.

 1. Öppna dokumentet.
 2. I det övre högra hörnet kontrollerar du att du befinner dig i förslagsläge, vilket även kan visas som en -ikon.

  Så här öppnar du redigeringsläge

  Om du har öppnat redigeringsläget har du redigeringstillgång i dokumentet och ska byta till förslagsläget för att föreslå en ändring. Om du bara ser -ikonen klickar du på den för att byta till förslagsläget

  Om du inte ser RedigeringFörslag eller Visa uppe till höger eller ikonerna , och har du enbart skrivskyddad åtkomst till dokumentet och ska begära åtkomst från ägaren om du vill föreslå ändringar.

 3. Om du vill föreslå en ändring börjar du skriva där du tycker att ändringen ska göras i dokumentet. Du kan även markera text och skriva alternativ text som du vill föreslå som en ersättning av originalet.
 4. Dina förslag visas i en ny färg och text som du föreslår för borttagning eller ersättning stryks över.
 5. Dokumenägarna får ett e-postmeddelande med dina förslag och kan godkänna eller avvisa dem.

Förklara en föreslagen ändring som du har gjort

Så här anger du fler detaljer om en ändring som du har föreslagit:

 1. Öppna dokumentet där du gjorde förslaget.
 2. Klicka på din föreslagna ändring och skriv din kommentar i textrutan som visas.
 3. Klicka på Svara.

Skillnaden mellan att föreslå ändringar och kommentera

Alla med behörigheten Får kommentera eller Får redigera till ett dokument kan lämna kommentarer eller föreslå ändringar.

  Kommentarer Föreslagna ändringar
Anvisningar Klicka på knappen Kommentar i verktygsfältet Byt till förslagsläge överst till höger
Användningsområden Ställ en fråga eller gör en anteckning bredvid en specifik del av befintlig text Föreslå ny text som du rekommenderar ska läggas till eller ändras lägga till eller ändra i dokumentet
Nästa steg Ägare kan svara på din fråga eller anteckning eller klicka på Lös och stänga kommentaren Ägarna kan godkänna dina förslag och lägga till dem som slutlig text eller avvisa och radera dem

Läs mer om att lägga till kommentarer i dokument.

Godkänn eller avvisa en föreslagen ändring i dokumentet

Om någon har föreslagit en ändring i ett dokument som du äger kan du välja att godkänna eller avvisa den.

Android

 1. Öppna dokumentet.
 2. Om du vill se förslaget trycker du på Dolt förslag. Tryck på Godkänn eller Avvisa.

Om du kommer på att du inte gillar ett förslag som du har godkänt trycker du på Ångra.

Webbläsare på dator eller i mobil

 1. Öppna dokumentet.
 2. Klicka på kommentaren där förslaget har gjorts.
 3. Klicka på Godkänn eller Avvisa i det övre högra hörnet av kommentaren:
  1. : Godkänn den föreslagna ändringen så att texten läggs till direkt i dokumentet.
  2. : Avvisa den föreslagna ändringen så att den föreslagna texten tas bort.

Du kan se alla de föreslagna ändringar som har godkänts eller avvisats i dokumentet genom att klicka på Kommentarer i det övre högra hörnet av dokumentet.

Tillåt andra att föreslå ändringar i ett dokument

När du delar ett dokument med någon kan du tillåta dem att kommentera och föreslå ändringar utan att göra direkta ändringar i dokumentet. Detta gör du genom att ge personen behörigheten Får kommentera.

 1. Öppna filen som du vill dela.
 2. Klicka på Dela i det övre högra hörnet.
 3. Lägg till e-postadresserna för dem du vill dela med i textrutan.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid textrutan och välj Får kommentera.
 5. Klicka på Klar.

Personer som har behörighet att redigera dokumentet kan också föreslå ändringar genom att byta från redigeringsläge till förslagsläge i det övre högra hörnet av ett dokument.

Importera ett dokument med spårade ändringar

När du konverterar en Microsoft Word-fil till Google Dokument importeras spårade ändringar som föreslagna ändringar. Och föreslagna ändringar i Google Dokument som du konverterar till Microsoft Word blir spårade ändringar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?