Xóa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Bạn có thể xóa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày trên màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Chuyển tệp vào thùng rác

Để xóa một tệp, bạn có thể chuyển tệp đó vào thùng rác. Tệp của bạn sẽ ở đó cho tới khi bạn dọn sạch thùng rác.

Nếu bạn là chủ sở hữu tệp, những người khác có thể xem tệp cho tới khi bạn xóa tệp vĩnh viễn. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu, thì những người khác có thể xem tệp ngay cả khi bạn dọn sạch thùng rác của bạn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Bên cạnh tệp bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấn vào phần Xóa.

Sau khi bạn xóa tệp, dù bằng bất kỳ ứng dụng nào, tệp cũng sẽ bị xóa khỏi các ứng dụng khác. Ví dụ: nếu bạn xóa tài liệu thông qua ứng dụng Tài liệu, tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi ứng dụng Drive.

Khôi phục tệp từ thùng rác

Nếu bạn đã chuyển một tệp vào thùng rác nhưng vẫn cần tệp đó, bạn có thể khôi phục tệp.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở phía trên bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
 3. Nhấn vào Thùng rác.
 4. Bên cạnh tệp mà bạn muốn lưu, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 5. Nhấn vào phần Khôi phục.

Nếu bạn không phải là chủ sở hữu của tệp, hãy liên hệ với chủ sở hữu để yêu cầu họ khôi phục tệp đó. Nếu bạn xóa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày đã chia sẻ mà bạn sở hữu, thì tài liệu đó sẽ bị xóa hoàn toàn đối với tất cả các cộng tác viên và họ sẽ không có quyền truy cập vào tài liệu đó nữa. Trước khi xóa tài liệu, bạn có thể muốn chọn một ai đó khác làm chủ sở hữu để những người khác vẫn có thể truy cập vào tài liệu.

Dọn sạch thùng rác

Bạn có thể xóa vĩnh viễn một tệp trong ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày hoặc dọn sạch toàn bộ thùng rác của bạn trong ứng dụng Google Drive. Sau khi xóa một tệp, bất kỳ ai bạn đã chia sẻ tệp sẽ mất quyền truy cập vào tệp đó. Nếu muốn những người khác vẫn có thể xem tệp, bạn có thể chuyển quyền sở hữu cho người khác.

Xóa vĩnh viễn một tệp riêng lẻ

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở phía trên bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn .
 3. Nhấn vào Thùng rác.
 4. Bên cạnh tệp mà bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 5. Nhấn vào phần Xóa vĩnh viễn.

Dọn sạch toàn bộ thùng rác

Để dọn sạch toàn bộ thùng rác, hãy dùng ứng dụng Google Drive.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính