Xóa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Bạn có thể xóa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày trên màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Chuyển tệp vào thùng rác

Để xóa một tệp, bạn có thể chuyển tệp đó vào thùng rác. Tệp của bạn sẽ ở đó cho tới khi bạn dọn sạch thùng rác.

Nếu bạn là chủ sở hữu tệp, những người khác có thể xem tệp cho tới khi bạn xóa tệp vĩnh viễn. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu, thì những người khác có thể xem tệp ngay cả khi bạn dọn sạch thùng rác của bạn.

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
  2. Bên cạnh tệp bạn muốn xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa.
  3. Tệp sẽ được chuyển vào mục Thùng rác của Drive. Tìm hiểu thêm về cách tìm và khôi phục các tệp trong mục “Thùng rác” của Drive.

Nếu bạn xóa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày đã chia sẻ mà bạn sở hữu, thì tài liệu đó sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi Drive đối với tất cả các cộng tác viên và họ sẽ không có quyền truy cập vào tài liệu đó nữa. Trước khi xóa tài liệu, bạn có thể muốn chọn một ai đó khác làm chủ sở hữu để những người khác vẫn có thể truy cập vào tài liệu.

Các cách khác để xóa tệp:

  • Trong tệp đang mở: Nhấp vào mục Tệp sau đó Chuyển vào thùng rác.
  • Trong Drive: Nhấp vào tên tệp, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17800306492677159863