ลบเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

คุณจะลบเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอจากหน้าจอหลักของ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้

ย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ

หากต้องการนำไฟล์ออก คุณสามารถใส่ไว้ในถังขยะได้ ไฟล์จะอยู่ในนั้นจนกว่าคุณจะล้างข้อมูลในถังขยะ

หากคุณเป็นเจ้าของไฟล์ ผู้อื่นจะดูไฟล์ได้จนกว่าคุณจะลบไฟล์อย่างถาวร หากคุณไม่ใช่เจ้าของไฟล์ ผู้ใช้อื่นจะดูไฟล์ได้แม้ว่าคุณจะล้างข้อมูลในถังขยะแล้วก็ตาม

 1. เปิดแอป Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างไฟล์ที่ต้องการลบ
 3. แตะนำออก

เมื่อนำไฟล์ออกด้วยแอปใดแอปหนึ่งที่กล่าวมา ระบบจะลบไฟล์นั้นออกจากแอปอื่นด้วย เช่น ถ้าคุณลบเอกสารจากแอปเอกสาร ระบบก็จะลบเอกสารนั้นจากแอปไดรฟ์โดยอัตโนมัติ

กู้คืนไฟล์จากถังขยะ

ถ้าย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะแล้วแต่ต้องการใช้ทีหลัง คุณก็สามารถนำกลับมาใหม่ได้

 1. เปิดแอป Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 3. แตะถังขยะ
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างไฟล์ที่ต้องการบันทึก
 5. แตะกู้คืน

หากคุณไม่ใช่เจ้าของไฟล์ โปรดติดต่อเจ้าของเพื่อให้กู้คืนไฟล์ หากคุณลบเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอที่คุณเป็นเจ้าของและแชร์กับคนอื่น ระบบจะลบไฟล์นั้นจากผู้ทำงานร่วมกันทุกคน และจะไม่มีใครเข้าถึงเอกสารนั้นได้อีก ก่อนลบเอกสาร คุณอาจต้องกำหนดให้อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงเอกสารได้ต่อไป

ล้างข้อมูลในถังขยะ

คุณสามารถลบไฟล์ในแอป Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์อย่างถาวร หรือล้างข้อมูลในถังขยะทั้งหมดในแอป Google ไดรฟ์ หลังจากลบไฟล์แล้ว คนที่คุณเคยแชร์ไฟล์ดังกล่าวด้วยจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ ถ้ายังต้องการให้ผู้อื่นดูไฟล์ได้ คุณสามารถให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของกับบุคคลอื่น

ลบไฟล์เดียวอย่างถาวร

 1. เปิดแอป Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 3. แตะถังขยะ
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างไฟล์ที่ต้องการลบ
 5. แตะลบทิ้งถาวร

ล้างข้อมูลทั้งหมดในถังขยะ

หากต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดในถังขยะ ให้ใช้แอป Google ไดรฟ์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก