ลบเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณจะลบเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอจากหน้าจอหลักของ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้

ลบไฟล์

  1. เปิดหน้าจอหลักของเอกสาร, ชีต หรือสไลด์
  2. ข้างไฟล์ที่ต้องการลบ ให้คลิกเพิ่มเติม  จากนั้น นำออก
  3. ระบบจะย้ายไฟล์ไปที่ส่วนถังขยะของไดรฟ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาและการกู้คืนไฟล์ในส่วน "ถังขยะ" ของไดรฟ์

วิธีอื่นๆ ในการลบไฟล์

  • ขณะที่ไฟล์เปิดอยู่: คลิกไฟล์ จากนั้น ย้ายไปที่ถังขยะ
  • ในไดรฟ์: คลิกชื่อไฟล์ แล้วคลิกถังขยะ  ที่ด้านขวาบน

คำเตือน: ถ้าคุณลบเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอที่แชร์ซึ่งคุณเป็นเจ้าของ ระบบจะนำเอกสารดังกล่าวออกจากไดรฟ์สำหรับผู้ทำงานร่วมกันทั้งหมด และบุคคลเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารได้อีก ก่อนลบเอกสาร คุณอาจต้องกำหนดให้อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงเอกสารได้ต่อไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
35
false