Ta bort ett dokument, ett kalkylblad eller en presentation

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.
Det går att ta bort ett dokument, ett kalkylark eller en presentation från startskärmen i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer.

Ta bort en fil

  1. Öppna en av startskärmarna i Dokument, Kalkylark eller Presentationer.
  2. Bredvid den fil du vill ta bort klickar du på Mer  följt av Ta bort.
  3. Filen flyttas till papperskorgen i Drive. Läs mer om att hitta och återskapa filer i papperskorgen i Drive.

Andra sätt att ta bort en fil:

  • Med filen öppen: Klicka på Arkiv följt av Flytta till papperskorgen.
  • I Drive: Klicka på filnamnet överst till höger och sedan på Papperskorgen .

Obs! Om du tar bort ett delat dokument, ett kalkylblad eller en presentation som du äger tas det bort helt från Drive för alla medarbetare och de har inte längre åtkomst till dokumentet. Innan du tar bort ett dokument kanske du vill göra någon annan till ägare så att andra fortfarande har åtkomst till det.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?