Google Spreadsheets gebruiken

Wil je meer uit Google Documenten halen voor werk of school? Meld je aan voor een kosteloze proefperiode voor G Suite.

Google Spreadsheets is een online app waarmee je spreadsheets kunt maken en opmaken en met anderen kunt samenwerken.

Stap 1: een spreadsheet maken

Een nieuwe spreadsheet maken:

  1. Open het startscherm van Spreadsheets op sheets.google.com.
  2. Klik in de linkerbovenhoek onder 'Een nieuwe spreadsheet starten' op 'Nieuw' Toevoegen. Er wordt een nieuwe spreadsheet gemaakt en geopend.

Je kunt ook nieuwe spreadsheets maken via de URL sheets.google.com/create.

Stap 2: een spreadsheet bewerken en opmaken

Je kunt tekst, getallen of formules toevoegen, bewerken of opmaken in een spreadsheet.

Stap 3: delen en samenwerken met anderen

Je kunt bestanden en mappen delen met andere mensen en daarbij kiezen welke rechten je hun geeft: weergeven, bewerken of reageren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?