Ange ett kalkylarks placering och beräkningsinställningar

Du kan ändra ett kalkylarks språk, tidszon, beräkningsinställningar och funktionsspråk i Google Kalkylark.

När du gör en ändring tillämpas den på hela kalkylarket. Alla som jobbar med det ser ändringarna, oavsett var de befinner sig.

Ändra språk och tidszon

När du ändrar språk och tidszon i ett kalkylark ändras kalkylarkets standardvaluta samt datum- och sifferformatering.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Arkiv följt av Kalkylarksinställningar.
 3. Under Allmänt klickar du på menyerna Språkkod och Tidzon för och ändrar dina inställningar.
 4. Klicka på Spara inställningar.

Om du ändrar språket ändras inte språkinställningen i Google Kalkylark. Du kan ställa in språket i inställningarna för Google-kontot.

Ändra språk för funktioner

Du kan ändra språket i Google Kalkylark-funktioner mellan svenska och 21 andra språk.

 1. Kontrollera att inställningen är ett annat språk än svenska i inställningarna för Google-kontot.
 2. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 3. Klicka på Arkiv följt av Kalkyarksinställningar.
 4. Under Visningsspråk avmarkerar du Använd alltid svenska funktionsnamn om du vill se funktionerna på ditt visningsspråk.
 5. Klicka på Spara inställningar.

Språkalternativ

Google Kalkylark har stöd för funktioner på följande språk:

 • tjeckiska
 • danska
 • holländska
 • engelska
 • estniska
 • finska
 • franska
 • tyska
 • ungerska
 • italienska
 • japanska
 • malajiska
 • norska (bokmål)
 • polska
 • portugisiska (Portugal)
 • portugisiska (Brasilien)
 • ryska
 • slovenska
 • spanska
 • svenska
 • turkiska
 • ukrainska
Välj hur ofta formler beräknas
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Arkiv följt av Kalkylarksinställningar följt av Beräkning.
 3. Välj inställningar för:
  • Omberäkning: Anger hur ofta vissa formler uppdateras.
  • Iterativ beräkning: Anger hur många gånger en formel med en cirkelreferens kan förekomma.
 4. Klicka på Spara inställningar.

Funktioner som hämtar data utanför kalkylarket beräknas vid följande tidpunkter:

 • ImportRange: 30 minuter
 • ImportHtml, ImportFeed, ImportData, ImportXml: 1 timme
 • GoogleFinance: kan vara fördröjd upp till 20 minuter
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?