Korrigera stavning och grammatik i Google Dokument

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.
Google Dokument kan korrigera felstavningar automatiskt samt ge förslag på stavning och grammatik. Du kan stänga av autokorrigering och förslag i inställningarna för Google Dokument.

Autokorrigering och stavnings- och grammatikförslag finns på engelska, spanska, franska och portugisiska. Autokorrigering finns även på tyska. Förslag på stavning och grammatik finns också på italienska.

Kontrollera stavning

Kontrollera stavningen och godkänn eller ignorera ändringarna.

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Klicka på Stavningskontroll längst upp till vänster Stavningskontroll. En ruta öppnas i det övre högra hörnet.
  • Klicka på Ändra om du vill ändra till en föreslagen stavning.
  • Klicka på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Ändra följt av Ändra alla om du vill använda en föreslagen stavning i hela dokumentet.
  • Klicka på Ignorera om du vill ignorera ett förslag.
  • Klicka på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Ignorera följt av Ignorera alla ​om du vill ignorera alla förekomster av ordet.
Lägga till ett ord i ordlistan

Du kan lägga till ord i ordlistan så att Dokument inte markerar dem som felstavade.

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Klicka på Stavningskontroll längst upp till vänster Stavningskontroll. En ruta öppnas i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på Lägg till i ordlista om du vill lägga till ett ord som visas i stavningskontrollen i ordlistan.
Ta bort ett ord från ordlistan

Du kan ta bort ett ord från ordlistan.

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Högerklicka på ordet.
 3. Välj Ta bort från personlig ordlista.

Inaktivera autokorrigering

Autokorrigering kan automatiskt korrigera versaler och stavning i Google Dokument. Den kan också automatiskt identifiera länkar, listor och citat.

Autokorrigering är tillgängligt på:

 • engelska 
 • spanska 
 • franska 
 • portugisiska
 • tyska
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument.
 2. Klicka på  Verktygföljt av Inställningarföljt av Allmänt.
 3. Om du vill inaktivera vissa autokorrigeringar, till exempel automatiska versaler, stavningskorrigeringar eller länkidentifiering, avmarkerar du rutan bredvid funktionen.
 4. Klicka på OK.

Stäng av specifika automatiska ersättningar

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Klicka på  Verktygföljt av   Inställningarföljt av Ersättningar.
  • Om du vill inaktivera vissa automatiska ersättningar avmarkerar du rutan bredvid ordet.
  • Om du vill ta bort automatiska ersättningar klickar du på Ta bort remove bredvid ordet.
 3. Klicka på OK.
Rätta stavningen av ett ord

Gör så här om du alltid vill korrigera stavningen av ett visst ord:

 1. Högerklicka på ordet.
 2. Klicka på Korrigera alltid till [ord].
Ångra en automatisk korrigering
 1. Håll muspekaren över ett ord som har korrigerats.
 2. Klicka på Ångra eller Stäng av om du vill inaktivera den typen av korrigering permanent.
Aktivera eller inaktivera stavningsförslag

Felstavade ord stryks under med rött. Så här tar du bort understrykningen:

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Klicka på Verktyg följt av Stavning följt av Stryk under fel.
 3. Bockmarkeringen försvinner när det är inaktiverat.

Obs! Om du vill ignorera alla befintliga förekomster av ett stavningsförslag högerklickar du på det understrukna ordet  följt av Ignorera alla

Om maskininlärning

Stavningsförslagen styrs av maskininlärning. Eftersom modeller för språkförståelse inhämtar kunskap om världen automatiskt utifrån miljarder vanliga fraser och meningar kan de också återge mänskliga kognitiva fördomar. Att känna till detta är en bra början, och det pågår en diskussion om hur vi ska hantera det. Google strävar efter att skapa produkter som fungerar bra för alla, och vi undersöker aktivt strategier för att motverka oavsiktliga fördomar.

Relaterade artiklar

Ändra språk för Dokument, Kalkylark och Presentationer

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?