Sprawdzanie pisowni i gramatyki oraz stosowanie poprawek

Błędy pisowni są na bieżąco podkreślane w Dokumentach Google podczas pisania. W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia autokorekty. 

Aby ułatwić wykrywanie pomyłek pisowni i błędów gramatycznych w Dokumentach Google, ustaw swój język. Kliknij Plik a potem Język i wybierz swój język.

Sprawdzanie pisowni

Uruchom sprawdzanie pisowni, a następnie zaakceptuj lub odrzuć poprawki.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Sprawdzanie pisowni Sprawdzanie pisowni. W prawym górnym rogu okna zostanie otwarte pole.
  • Aby użyć sugerowanej pisowni, kliknij Zmień.
  • Aby zastosować sugerowaną zmianę w całym dokumencie, obok Zamień kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Zmień wszystko.
  • Aby odrzucić sugestię, kliknij Ignoruj.
  • Jeśli chcesz zignorować wszystkie wystąpienia danego słowa, obok Ignoruj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Ignoruj wszystko.
Dodawanie wyrazu do słownika

Możesz dodawać wyrazy do słownika, aby Dokumenty nie rozpoznawały ich jako błędnych.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Sprawdzanie pisowni Sprawdzanie pisowni. W prawym górnym rogu okna zostanie otwarte pole.
 3. Aby dodać do słownika wyraz, który został wykryty przez narzędzie sprawdzania pisowni jako nieprawidłowy, kliknij Dodaj do słownika.
Usuwanie wyrazu ze słownika

Możesz usunąć wyraz ze słownika.

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij wyraz prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz Usuń z osobistego słownika.

Wyłączanie autokorekty

Aby wyłączyć automatyczne zastępowanie wyrazów, zmienianie wielkości liter i cudzysłowów oraz wykrywanie list lub linków:

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Narzędzia a potem Ustawienia.
 3. Jeśli chcesz wyłączyć niektóre funkcje autokorekty, na przykład automatyczne zmienianie wielkości liter lub wykrywanie linków, odznacz odpowiednie pola wyboru.
  • Aby wyłączyć automatyczne zastępowanie określonych wyrazów, odznacz pola wyboru obok nich.
  • Aby usunąć automatyczne zastępowanie, obok wyrazu kliknij Usuń Usuń.
 4. Kliknij OK.
Poprawianie pisowni wyrazów 

Jeśli chcesz, aby pisownia określonego wyrazu była zawsze poprawiana: 

 1. Kliknij wyraz prawym przyciskiem myszy. 
 2. Kliknij Zawsze poprawiaj na [wyraz].
Cofanie zmian wprowadzonych przez autokorektę
 1. Gdy wyraz zostanie automatycznie poprawiony, najedź na niego kursorem myszy. 
 2. Kliknij Cofnij. Możesz też kliknąć Wyłącz, aby zapobiec wprowadzaniu takiej zmiany w przyszłości.
Włączanie i wyłączanie propozycji pisowni

Wyrazy z błędami są podkreślane na czerwono. Aby wyłączyć podkreślanie:

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Narzędzia a potem Pisownia a potem Podkreślaj błędy.
 3. Znacznik wyboru obok tej pozycji zniknie, co oznacza, że funkcja jest wyłączona.
Systemy uczące się

Propozycje pisowni są udostępniane przez systemy uczące się. W związku z tym, że modele uczenia się języka korzystają z milionów najczęściej występujących wyrażeń i zdań, w procesie uczenia się o świecie mogą również przyswoić sobie ludzkie uprzedzenia poznawcze. Warto mieć tego świadomość, a także wiedzieć, że wciąż trwa dyskusja na temat tego, jak poradzić sobie z tym zagadnieniem. Zależy nam na oferowaniu usług, które zaspokajają potrzeby wszystkich użytkowników, dlatego wciąż pracujemy nad opracowaniem strategii korygowania uprzedzeń poznawczych.

Powiązane artykuły

Zmiana języka w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?