Spelling en grammatica corrigeren

In Google Documenten kun je spelfouten al zien terwijl je nog aan het typen bent, en eventueel de instellingen voor autocorrectie wijzigen. 

Google Documenten kan spel- en grammaticafouten beter herkennen als je de juiste taal hebt ingesteld. Klik hiervoor op Bestand en vervolgens Taal en kies je taal.

Spelling controleren

Tijdens het controleren van de spelling kun je eventuele correcties accepteren of negeren.

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik linksboven op Spellingcontrole Spellingcontrole. Er wordt een vak geopend in de rechterbovenhoek.
  • Klik op Wijzigen als je een voorgestelde spelling wilt gebruiken.
  • Klik naast Wijzigen op de pijl-omlaag Pijl-omlaagen vervolgens Alles wijzigen als je de voorgestelde spelling in het hele document wilt gebruiken.
  • Klik op Negeren als je een suggestie wilt negeren.
  • Klik naast Negeren op de pijl-omlaag Pijl-omlaagen vervolgens Alles negeren als je alle instanties van het woord wilt negeren.
Een woord aan je woordenboek toevoegen

Je kunt woorden aan het woordenboek toevoegen, zodat Google Documenten ze niet meer als spelfout ziet.

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik linksboven op Spellingcontrole Spellingcontrole. Er wordt een vak geopend in de rechterbovenhoek.
 3. Klik op Toevoegen aan woordenboek als je een woord dat niet door de spellingcontrole wordt herkend aan het woordenboek wilt toevoegen.
Een woord uit je woordenboek verwijderen

Voer deze stappen uit om een woord uit je woordenboek te verwijderen:

 1. Open het document in Google Documenten.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het woord.
 3. Selecteer Verwijderen uit persoonlijk woordenboek.

Automatische correctie uitschakelen

Voer deze stappen uit om automatisch(e) vervangingen, hoofdlettergebruik, gekrulde aanhalingstekens en detectie van lijsten of links uit te schakelen:

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik op Extra en vervolgens Voorkeuren.
 3. Verwijder het vinkje voor de automatische correcties die je wilt uitschakelen, bijvoorbeeld voor hoofdlettergebruik of detectie van links.
  • Schakel een automatische vervanging uit door het vinkje naast het woord te verwijderen.
  • Verwijder een automatische vervanging door naast het woord op Verwijderen Verwijderen te klikken.
 4. Klik op OK.
De spelling van een woord corrigeren 

Voer deze stappen uit om de spelling van een bepaald woord altijd te corrigeren: 

 1. Klik met de rechtermuisknop op het woord. 
 2. Klik op Altijd wijzigen in [woord].
Een automatische correctie ongedaan maken
 1. Plaats de muisaanwijzer op het woord waarvan je de correctie ongedaan wilt maken. 
 2. Klik op Ongedaan maken (of op Uitschakelen als je dat type correctie definitief wilt uitschakelen).
Spellingsuggesties in- of uitschakelen

Verkeerd gespelde woorden worden met rood onderstreept. Voer deze stappen uit om het onderstrepen van woorden uit te schakelen:

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik op Extra en vervolgens Spelling en vervolgens Fouten onderstrepen.
 3. Het vinkje verdwijnt om aan te geven dat deze optie is uitgeschakeld.
Meer informatie over machine learning

Spellingsuggesties worden mogelijk gemaakt door machine learning. Modellen voor het begrijpen van taal gebruiken miljarden veelgebruikte woordgroepen en zinnen om automatisch iets over de wereld te leren. Om die reden kunnen ze ook cognitieve vooroordelen weerspiegelen. Het is goed om dit te beseffen en de discussie over hoe we hiermee moeten omgaan is nog in volle gang. Google doet er alles aan om producten te maken die voor iedereen goed werken en verricht actief onderzoek naar onbedoelde vooroordelen en strategieën om deze tegen te gaan.

Gerelateerde artikelen

De taal wijzigen voor Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?