Spellingcontrole en automatische correcties

In Google Documenten kunt u uw spelling op twee manieren controleren: verkeerd gespelde woorden worden rood onderstreept terwijl u typt, en er is een spellingcontrole waarmee u alle verkeerd gespelde woorden in uw document een voor een kunt nakijken.

Google Documenten doet spellingsuggesties op basis van de inhoud van uw document (voorlopig alleen in het Engels). Soms stellen we zelfs een ander woord voor als het waarschijnlijk is dat u dat woord bedoelde.

Spellingcontrole

Als u alle woorden in uw document wilt bekijken waarvoor Google Documenten spellingsuggesties heeft, klikt u op het menu Extra en selecteert u Spelling... In de rechterbovenhoek van uw document wordt een dialoogvenster voor spellingcontrole weergegeven.

De spellingcontrole biedt suggesties voor elk van de woorden waarin spelfouten zijn aangetroffen. Als u een van de suggesties wilt gebruiken, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Wijzigen. Wilt u de voorgestelde spelling in het hele document gebruiken, klik dan op de dropdown-pijl naast de knop 'Wijzigen' en selecteer Alles wijzigen.

Als u voor een bepaald woord de suggesties van de spellingcontrole wilt negeren, klikt u op de knop Negeren om naar het volgende woord te gaan. Als u wilt dat de spellingcontrole het woord overal in uw document negeert, klikt u op de dropdown-pijl naast de knop 'Negeren' en selecteert u Alles negeren.

U kunt ook woorden toevoegen aan het woordenboek, zodat ze in Google Documenten nooit als foutief gespeld worden aangewezen. Als u een door de spellingcontrole aangewezen woord wilt toevoegen aan het woordenboek, klikt u op de dropdown-pijl naast de knop 'Negeren' en vervolgens op Toevoegen aan woordenboek.

Een woord toevoegen aan uw persoonlijke woordenboek

U kunt ook woorden toevoegen aan uw persoonlijke woordenboek, zodat ze nooit als spelfout worden aangewezen door Google Documenten, bijvoorbeeld namen van vrienden en familie. Als u woorden wilt toevoegen aan uw persoonlijke woordenboek, klik dan met de rechtermuisknop op het woord en kies Toevoegen aan persoonlijk woordenboek. U kunt ook woorden toevoegen door in de spellingcontrole op de dropdown-pijl naast de knop 'Negeren' te klikken en vervolgens de optie 'Toevoegen aan woordenboek' te kiezen.

Een woord verwijderen uit het woordenboek

Als u per ongeluk een woord heeft toegevoegd aan uw woordenboek in Google Documenten, kunt u het verwijderen.

  1. Open het document met het woord dat u wilt verwijderen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het woord.
  3. Selecteer Verwijderen uit woordenboek.

Spellingsuggesties terwijl u typt

Tijdens het typen worden verkeerd gespelde woorden in Google Documenten met rood onderstreept. Klik met uw rechtermuisknop op een onderstreept woord om de spellingsuggesties te bekijken en het verkeerd gespelde woord te vervangen.

U kunt de spellingcontrole uitschakelen door Spellingsuggesties tonen in het vervolgkeuzemenu Weergeven uit te vinken.

Automatische correcties

U kunt ervoor kiezen de spelling van een specifiek woord altijd automatisch te corrigeren door met de rechtermuisknop op het woord te klikken en Altijd wijzigen in [woord] te selecteren. Dit is handig voor het corrigeren van veelvoorkomende spelfouten of voor het omzetten van bijvoorbeeld (c) in het copyrightsymbool ©. Deze functie is beschikbaar in Google Documenten, Google Presentaties en Google Tekeningen.

Daarna wordt dit woord, telkens wanneer u het in een bestand verkeerd spelt, automatisch gecorrigeerd.

Als u een automatische correctie in uw bestand ongedaan wilt maken, drukt u op Backspace op het toetsenbord direct nadat het woord automatisch is gecorrigeerd.

Als u een specifiek woord niet langer automatisch wilt corrigeren, kunt u de automatische correctie uitschakelen.

  1. Selecteer Voorkeuren in het menu Extra.
  2. Vink het selectievakje naast het woord uit of klik op de 'x' aan de rechterkant van het woord om de rij te verwijderen.

Documentvoorkeuren

Meer tekstvervangingen

U kunt ook andere tekstsoorten toevoegen om automatisch te laten corrigeren. Voer in de kolom 'Vervangen' de tekst in die u wilt vervangen en in de kolom 'Door' het woord dat u in plaats hiervan wilt gebruiken.

In het dialoogvenster 'Voorkeuren' kunt u ook gekrulde aanhalingstekens uitschakelen en kiezen om links automatisch te detecteren.

Als u de optie om tekst te vervangen helemaal wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje uit naast 'Automatische vervanging'.

Gerelateerde onderwerpen

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?