מתקנים שגיאות דקדוק וכתיב

ב-Google Docs, אתם יכולים לראות את שגיאות הכתיב והדקדוק שלכם תוך כדי הקלדה ולשנות את ההגדרות של מתקן השגיאות האוטומטי. 

כדי לסייע ל-Google Docs לאתר שגיאות כתיב ושגיאות דקדוק, יש להגדיר את השפה בקובץ. לוחצים על קובץ ואז שפה, ובוחרים את השפה הרצויה.

בדיקת איות

בדוק את האיות ולאחר מכן קבל או דחה את התיקונים.

 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. בצד ימין למעלה, לוחצים על הסמל לבדיקת איות בדיקת איות. בפינה השמאלית העליונה תיפתח תיבה.
  • כדי להשתמש באיות מוצע, לוחצים על שינוי.
  • כדי להשתמש באיות המוצע לכל המסמך, לצד האפשרות שינוי לוחצים על החץ למטה חץ שפונה כלפי מטה ואז שינוי הכול.
  • כדי להתעלם מהצעה, לוחצים על התעלמות.
  • כדי להתעלם מהצעת האיות בכל המופעים של המילה במסמך, לצד האפשרות התעלמות לוחצים על החץ למטה חץ שפונה כלפי מטה ואז התעלמות מהכול.​
הוספת מילה למילון שלכם

תוכל להוסיף למילון שלך מילים כדי ש-Docs לא יזהה אותן כשגיאות איות:

 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. בצד ימין למעלה, לוחצים על הסמל לבדיקת איות בדיקת איות. בפינה השמאלית העליונה תיפתח תיבה.
 3. כדי להוסיף למילון מילה שמופיעה בבדיקת האיות, לוחצים על הוספה למילון.
הסרת מילה מהמילון

ניתן להסיר מילה מתוך המילון שלכם.

 1. פותחים את המסמך ב-Google Docs.
 2. לחץ לחיצה ימנית על המילה.
 3. בוחרים ב הסרה מהמילון האישי.

השבתת התיקון האוטומטי

כדי להשבית תיקונים מהסוגים: החלפות, שימוש באות רישית, ציטוטים חכמים וזיהוי של רשימה או של קישור:

 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. לוחצים על כלים ואז העדפות.
 3. ישנם סוגים של תיקון אוטומטי, למשל שימוש באותיות רישיות או זיהוי קישורים, שעל מנת להשביתם צריך לבטל את הסימון בתיבה של הפונקציה שלהם.
  • כדי להשבית החלפות אוטומטיות של מילים מסוימות, יש לבטל את הסימון בתיבה שלצד המילה.
  • כדי למחוק החלפה אוטומטית של מילה, יש ללחוץ על 'הסרה' לצד המילה הסרה.
 4. לוחצים על אישור.
תיקון האיות של מילה

כדי לתקן באופן קבוע איות של מלה מסוימת: 

 1. לוחצים לחיצה ימנית על המילה. 
 2. לוחצים על יש לתקן תמיד ל[מילה נכונה].
ביטול של תיקון אוטומטי
 1. לאחר שהמילה תוקנה, מעבירים את סמן העכבר על המילה. 
 2. לוחצים על ביטול או על השבתה כדי להשבית לתמיד את התיקון מסוג זה.
הפעלה או השבתה של הצעות לאיות

מתחת למילים שהאיות שלהן שגוי יופיע קו אדום. תוכל להשבית את הקו התחתון:

 1. פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. לוחצים על כלים ואז איות ואז סימון שגיאות בקו תחתון.
 3. סימן ה'ווי' ייעלם, ופירוש הדבר שהתכונה הזו מושבתת.
למידה חישובית

הצעות לכתיב נכון מופעלות בכוח הלמידה החישובית. מאחר שמודלים של הבנת שפה משתמשים במיליארדי משפטים וביטויים נפוצים כדי ללמוד באופן אוטומטי על העולם, הם עשויים לשקף גם דעות קדומות של אנשים. מודעות לבעיה היא התחלה טובה, והדיון בפתרונות אפשריים עדיין נמשך. Google מחויבת ליצור מוצרים שמשרתים את כולם, וחוקרת בפועל הטיות לא מכוונות ואסטרטגיות לצמצום הבעיה.

מאמרים קשורים

איך לשנות שפה ב-Docs‏,‏ Sheets ו-Slides

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?