E-tablodaki sayıları biçimlendirme

Google E-Tablolar'da verilerinizi birkaç farklı şekilde biçimlendirebilirsiniz. Böylece, e-tablonuz ve içeriği istediğiniz şekilde görüntülenir.

Sayı, tarih ve para birimi biçimlendirme

Bir e-tabloda sayıları, tarihleri veya para birimlerini biçimlendirmek ya da biçimlerini değiştirmek için:

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Biçimlendirmek veya değiştirmek istediğiniz hücre aralığını seçin.
 3. Biçim ve sonra Sayı'yı tıklayın.
 4. Hücre aralığına uygulanacak biçimi seçin.

Sayılar, tarihler ve para birimleri için özel biçimlendirme

Para birimleri, tarihler ve sayılar için özel biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Bunların her biri için, e-tablonuza uygun biçimi bulmak üzere biçimlendirme menülerinde yer alan metin kutularında arama yapabilirsiniz. Aradığınızı bulamıyorsanız, artık menüler içinde kendi özel biçimlendirmenizi oluşturabilirsiniz.

Özel tarih biçimlendirmesi

E-tablonuza özel bir tarih veya saat biçimi uygulamak için:

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Biçimlendirmek istediğiniz verileri vurgulayın.
 3. Biçim ve sonra Sayı ve sonra Diğer Biçimler'i tıklayın.
 4. Diğer tarih ve saat biçimleri'ni tıklayın.
 5. Bir biçim seçmek için menü metin kutusunda arama yapın. Metin kutusuna kendi özel tarih veya saat biçiminizi de ekleyebilirsiniz.
 6. Uygula'yı tıklayın.

Varsayılan olarak, sunulan saat ve tarih seçeneklerinde e-tablonuzun yerel ayarı temel alınır.

Biçimlendirmenize örneğin, saat veya dakika gibi daha ayrıntılı saat ya da tarih değerleri eklemek istiyorsanız, menü metin kutusunun sağ köşesindeki aşağı oku tıklayın ve ek bir değer seçin. Değerdeki okları tıklayıp bir seçenek belirleyerek bu değerlere ilişkin spesifik biçimlendirmeyi ayarlayabilirsiniz. Biçimlendirmenizden bir değer silmek için ilgili değeri tıklayıp Sil'i seçin.

Özel para birimi biçimlendirmesi

E-tablonuza özel bir para birimi biçimi uygulamak için:

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Biçimlendirmek istediğiniz verileri vurgulayın.
 3. Biçim ve sonra Sayı ve sonra Diğer Biçimler'i tıklayın.
 4. Diğer para birimleri'ni tıklayın.
 5. Bir biçim seçmek için menü metin kutusunda arama yapın. Metin kutusuna kendi özel para birimi biçiminizi de ekleyebilirsiniz.
 6. Uygula'yı tıklayın.

Ayrıca, giriş kutusunun sağ köşesindeki açılır menüyü tıklayıp istediğiniz bir seçeneği belirleyerek para birimiyle ilgili birkaç özelliği de (ör. görüntülenecek ondalık basamak sayısı) değiştirebilirsiniz.

Özel sayı biçimlendirmesi

E-tablonuza özel bir sayı biçimi uygulamak için:

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Biçimlendirmek istediğiniz verileri vurgulayın.
 3. Biçim ve sonra Sayı ve sonra Diğer Biçimler'i tıklayın.
 4. Özel sayı biçimi'ni tıklayın.
 5. Bir biçim seçmek için menü metin kutusunda arama yapın. Metin kutusuna kendi özel sayı biçiminizi de ekleyebilirsiniz.
 6. Uygula'yı tıklayın.

Özel bir biçim oluştururken, biçimlendirmenin noktalı virgülle ayrılmış en fazla 4 bölümden oluşabileceğini unutmayın: pozitif;negatif;sıfır;sayısal_olmayan. Finansal biçimler de desteklenmektedir.

Pozitif ve negatif sayıları birbirinden ayırmak için, biçimde istediğiniz bölüme köşeli parantez içinde bir renk ekleyerek (örneğin [Red]) biçimlendirmede renk kullanabilirsiniz. Biçimlendirme renkleri İngilizce kullanılmalıdır. Kullanılabilen renkler şunlardır:

 • Black (Siyah)
 • White (Beyaz)
 • Red (Kırmızı)
 • Blue (Mavi)
 • Green(Yeşil)
 • Magenta (Eflatun)
 • Yellow (Sarı)
 • Cyan (Camgöbeği)
 • Color# (burada # yerine, farklı bir renk yelpazesinden seçim yapmak için kullanılacak, 1-56 arasında bir sayı gelir)

Özel bir sayı biçimi oluşturmak için kullanılabilecek yaygın söz dizimi karakterlerinin listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Karakter Açıklama
0 Sayıdaki bir basamak. Sonuçlarda önemsiz 0 görünür.
# Sayıdaki bir basamak. Sonuçlarda önemsiz 0 görünmez.
? Sayıdaki bir basamak. Sonuçlarda önemsiz 0, boşluk olarak görünür.
$ Sayıları dolar değeri olarak biçimlendirir.
,(virgül) Sayıları ondalık ayırıcıyla biçimlendirir.
.(nokta) Sayıları binlik ayırıcıyla biçimlendirir.
/ Sayıları kesir olarak biçimlendirir.
% Sayıları yüzde olarak biçimlendirir.
E Sayıları üs olarak biçimlendirir.
"metin" Formüle metin ekler. İstenen metnin görünmesi için söz konusu metni tırnak işaretleri arasında ekleyin.
@

Hücreye girilen metni görüntüler.

*

Hücredeki kalan boşluğu doldurmak için takip eden karakteri tekrarlar.

_ (alt çizgi)

Takip eden karaktere eşit genişlikte bir boşluk ekler.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?